Er staat een nieuwe podcast voor u klaar om te beluisteren van ons programma Onder de vijgenboom.

Debby van Galen behandelt in een nieuwe reeks, getiteld “Open brief van Nebukadnezar”, hoofdstuk 4 van het Bijbelboek Daniël. In deel 2 van deze reeks, “…want hij is als een boom…” , beschrijft Nebukadnezar zijn droom aan Daniël. Omdat laatstgenoemde later bij de koning was gearriveerd dan zijn collega’s die de droom niet konden interpreteren, was er voor Nebukadnezar ook geen twijfel over mogelijk dat de uitleg die Daniël zou geven de enige juiste zou zijn. Leer in deze aflevering

  • hoe het komt dat Daniël geen moeite had de link tussen de boom en de koning te leggen
  • wat de vijgenboom en de amandelboom voor rol spelen in deze context
  • hoe we Jezus’ “Hogepriesterlijk” gebed in verband kunnen brengen met “de dieren van het veld en de vogels in de lucht”.

Van Genesis tot Openbaring neemt Debby van Galen je mee in deze aflevering om de diepere lagen van de droom van de koning van Babylon te ontdekken, zodat je zelfs de tijd waarin wij nu leven kunt verstaan, en leert hoe erin te handelen. Laat het je troosten, bemoedigen en dragen, en gun anderen hetzelfde.

Naar de podcast

Wilt u reageren op deze of eerdere uitzendingen? U kunt uw reactie mailen naar reactie@radioisrael.nl en Debby zal zo spoedig mogelijk antwoorden.

Het is mogelijk Debby uit te nodigen voor een spreekbeurt, Bijbelstudie of seminar op locatie. Mail uw verzoek naar info@radioisrael.nl. Voor meer informatie over de mogelijkheden, ga naar www.onderdevijgenboom.nl.

Overigens kunt u ook op het nieuwe YouTube-kanaal Onder de vijgenboom een paar van Debby’s spreekbeurten bekijken.

EN / NL/ עב