Het “Be’eri” educatie programma dat het ‘Joods-Israëlisch Erfgoed’ voorstaat is een intensief en uitgebreid nieuw programma, dat is toegevoegd aan het nationaal curriculum voor de meer dan 2 miljoen leerlingen die op 1 september 2019 naar school gaan. Het is grotendeels gebaseerd op de Bijbel.

Het pluralistische programma, dat de afgelopen jaren is ontwikkeld voor het Ministerie van Onderwijs en toegepast binnen enkele onderwijsinstellingen, is bedoeld voor alle leerlingen vanaf de eerste klas tot aan de 12e (6e NL) klas van de middelbare school. Leerlingen zullen gedurende hun schooljaren kennismaken met de veelzijdige wereld van het Jodendom, met nadruk op het toepassen van Joodse waarden en hun relevantie voor het leven in het moderne Israël.

Het curriculum, dat door een breed spectrum van religieuze en seculiere Israëliërs is goedgekeurd, zal diepgaande kennis van de historische Joodse cultuur bieden om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van hun identiteit als Joden en Israëli’s, maar ook als productieve menselijke wezens. Het Joods-Israëlisch Erfgoed programma is ook gericht op het verdiepen van het vermogen van de Joods-Israëlische leerlingen om attent en respectvol te zijn in de dialoog met de diverse niet-Joodse bevolkingsgroepen die in de Joodse Staat wonen.

De leerlingen zullen kennismaken met invloedrijke Joodse geschriften en concepten uit alle eeuwen, betreffende:
• het individu (menselijke waardigheid en de waarde van elk menselijk leven);
• het gezin (aanmoe­digen van het kerngezin en het belang van de relaties tussen het kind en zijn ouders);
• de gemeen­schap (het cultiveren van waarden zoals zorg voor anderen, filantropie en burgerlijke verantwoordelijkheid);
• de Staat Israël (erkenning van de waardigheid en het recht van de andere en verschillende gemeenschappen in de Staat);
• het Joodse volk in de diaspora (behoud van het contact met Joden over de hele wereld en versterking van het bewustzijn van de Joodse cultuur door de geschiedenis heen);
• de hele mensheid (sociaal-democratische ideeën over het recht om te leven en te spreken).

Het nieuwe schoolleerplan benadrukt en versterkt de bijdrage van Joodse waarden aan die universele waarden, die gemeenschappelijk zijn voor veel van wat men de ‘Joods-christelijke’ westerse wereld kan noemen: de bescherming van mensenrechten, menselijke waardigheid en vrijheid.

Joodse Israëlische studenten zullen vertrouwd raken met de spreekwoorden, uitspraken en poëzie van de Joodse wijzen, de Bijbel en de Joodse feestdagen en cultuur. Zij zullen kennismaken met de biografieën van exemplarische Joden door de geschiedenis heen, zoals Maimonides en Ibn Gvirol, maar ook met de moderne Joodse Israëli’s, zoals Rachel de dichter en Haim Nachman Bialik.

De breedvoerigheid van het programma dat voor alle schoolgaanden geldt is bedoeld om de Joods-Zionistisch-Israëlische identiteit van leerlingen en afgestudeerden van het staatsonderwijs te bevorderen en te verdiepen, en om een grotere verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij hun volk, erfgoed en cultuur aan te moedigen.

Hier zijn de belangrijkste waarden die tijdens de schooljaren zullen worden onderwezen:
• Eerste klas – Houd van je naaste als van jezelf
• Tweede klas – Respect voor ouders en de waarde van het gezin bijbrengen
• Derde klas – Vriendschap en leiderschap
• Vierde klas – Wederzijdse verantwoordelijkheid voor elkaar
• Vijfde klas – Affiniteit voor het volk en het Land Israël
• Zesde klas – Traditie en vernieuwing
• Zevende klas – Burgerlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid
• Achtste klas – Tikkoen Olam (‘De wereld herstellen’, Joods concept voor het herstel van de wereld terug naar Gods wil)
• Negende klas – De waarde van mensenrechten, vrijheid en waardigheid

Al deze concepten zullen door de leerlingen in de loop van de klassen 10-12 worden bestudeerd, onderzocht en geëvalueerd.

 

Bron: Overgenomen en aangepast van Israel Today Nederland

Foto: Hadas Parush / Flash90 

 

 

EN / NL/ עב