De Nederlandse regering en die van Zwitserland hebben besloten om de financiële hulp aan de VN-organisatie UNRWA voorlopig stop te zetten. De maatregel werd genomen na de publicatie van een rapport over kwalijke praktijken binnen de kantoren van UNRWA.

De staf van de organisatie die zorgt voor meer dan 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen en al hun nakomelingen zou zich schuldig hebben gemaakt aan ongepast seksueel gedrag, nepotisme en intimidatie aldus het NRC Handelsblad.“Leden van een select gezelschap van hooggeplaatste medewerkers, inclusief UNRWA-commissaris generaal Pierre Krähenbühl zouden hun macht hebben misbruikt voor persoonlijk gewin en om tegenspraak de kop in te drukken”, aldus NRC.

Minister Sigrid Kaag (D66) zei dat de dertien miljoen euro die Nederland bijdraagt aan het budget van UNRWA voorlopig niet zal worden overgemaakt en dat zij haar grote zorgen had geuit en om opheldering had gevraagd van de organisatie. De Minister van Ontwikkelingssamenwerking zou al veel eerder hebben kunnen besluiten om de financiële hulp aan UNRWA stop te zetten. Ondergetekende heeft persoonlijk ervaren dat UNRWA geen tegenspraak duldt en haar mandaat overtreed.

Anti-Israël
Enkele jaren terug kwam de VN organisatie in het nieuws vanwege activiteiten in Israël die buiten haar mandaat vielen. Het ging hierbij om UNRWA-monitorteams die bouwactiviteiten in Judea en Samaria onderzochten en rapporten verspreiden met valse informatie over Israëls politiek ten opzichte van illegale bouwactiviteiten en humanitaire kwesties in het gebied.

Chris Gunness de woordvoerder van UNRWA eiste in 2012 op haast agressieve wijze dat ondergetekende “onmiddellijk feiten” zou publiceren over een vermeende etnische zuivering nabij het Joodse dorp Ma’aleh Michnas. Volgens Gunness zouden Joodse ‘kolonisten’ de plaats in hebben genomen van verdreven ‘Palestijnen’ die in de buurt van het dorp woonden. In feite waren deze ‘Palestijnen’ bedoeïenen die uit vrije wil waren vertrokken en geen enkele Jood had hun plaats ingenomen. Toen Gunness merkte dat de geëiste publicatie niet zou plaatsvinden begon hij te dreigen met niet nader gespecificeerde ‘maatregelen’.

UNRWA kwam ook herhaaldelijk negatief in het nieuws vanwege het feit dat er terroristen binnen de organisatie werkten die banden hadden met Hamas en het Volksfront voor de bevrijding van Palestina (PLFP). Eén van hen was Vladimir Tameri die indertijd voor UNRWA in Libanon werkte en het logo van PLFP, één van de meest beruchte Palestijnse terreurorganisaties, ontwierp.

UNRWA in Libanon kwam meer recentelijk ook in het nieuws vanwege het verstrekken van valse gegevens over het aantal Palestijnse vluchtelingen waar men voor zorgde. In plaats van de opgegeven 1 miljoen vluchtelingen bleek UNRWA in Libanon slechts voor 250.000 Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen te zorgen. In Jordanië zegt UNRWA voor 2,2 miljoen vluchtelingen te zorgen. Deze zogenaamde vluchtelingen wonen echter verspreid over Jordanië en hebben toegang tot het Jordaanse sociale systeem.

De VN organisatie, die voornamelijk werkt met Palestijnse werknemers, is ook regelmatig beticht van het aanwakkeren van haat onder de Palestijnse Arabieren en voor het geven van haat educatie aan Palestijnse kinderen. Israëlische politici zeggen verder dat UNRWA meehelpt om het zogenaamde Palestijnse vluchtelingenprobleem in stand te houden door het niet bestaande ‘recht op terugkeer’ (naar Israël) na te streven.

Misstanden
Tijdens de oorlogen die het Israëlische leger voerde tegen Hamas werden UNRWA-faciliteiten in Gaza, waaronder scholen, door Palestijnse terroristen gebruikt voor het plegen van raket- en andere aanvallen op Israëlische burgerdoelen. De kwalijke praktijken van UNRWA-medewerkers en de corrupte wijze waarop UNRWA haar mandaat uitvoert leidde vorig jaar tot de stopzetting van de Amerikaanse hulp aan de organisatie. De Verenigde Staten droegen meer dan een derde van het jaarlijkse budget van 1.2 miljard dollar van UNWRA bij.

Na de invoering van deze korting namen de ethische problemen in de kantoren en faciliteiten van UNRWA sterk toe. Nikki Haley de voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties zei deze week dat de ethische wantoestanden bij UNRWA de voornaamste reden waren voor het stopzetten van de Amerikaanse hulp aan de organisatie.

Het nieuwe rapport over UNWRA is gebaseerd op “geloofwaardige en door meerdere getuigen bevestigde meldingen” van wantoestanden. UNRWA zei in een reactie op de publicatie van het rapport dat de organisatie is onder de meest gecontroleerde VN agentschappen in aanmerking nemend “de aard van het conflict en het gecompliceerde en gepolitiseerde klimaat” waar de organisatie in werkt. De vluchtelingenhulporganisatie had niets te zeggen over de eigen rol in dat “gecompliceerde en gepolitiseerde klimaat”.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   31-07-2019
Auteur:   Jochanan Visser
Beeld:     Flash90
Website: https://christenenvoorisrael.nl

– – – – –

EN / NL/ עב