Ook Nederland behoort tot de landen die tesamen met het de meeste anti-Israël resoluties in de Verenigde Naties heeft gesteunt, ondanks eerdere verzoeken uit de Tweede Kamer dat niet te doen. En zo blijken de woorden van minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) afgelopen jaar, dat Nederland zich “actief zou inzetten om onevenredige aandacht voor Israël bij de VN te bestrijden”, een wassen neus.

“De VN toonden vandaag minachting voor zowel het jodendom als het christendom door een resolutie aan te nemen waarin over de Tempelberg uitsluitend als een islamitische heilige plaats wordt gesproken, door er alleen naar te verwijzen met de moslimnaam al-Haram al-Sharif, terwijl het de heiligste plaats van het judaïsme is en ook heilig is voor iedereen die de Bijbel vereert, waarin de oude tempel centraal stond ”, zegt Hillel Neuer, uitvoerend directeur van UN Watch, een in Genève gevestigde, onafhankelijke niet-gouvernementele waakhond organisatie.

Een van de andere teksten veroordeelt Israël voor “repressieve maatregelen” tegen Syrische burgers op de Golanhoogvlakte, een ander verlengt het mandaat van het  corrupte  VN-agentschap voor hulp en werken (UNRWA), terwijl een ander het mandaat verlengt van de “speciale commissie van de VN om Israëlische praktijken die de mensenrechten van het Palestijnse volk en andere Arabieren in de bezette gebieden aantasten. ” Klik hier voor teksten en stemfiches.)

“De aanval van de VN op Israël met een stortvloed van eenzijdige resoluties is onwerkelijk”, zei Neuer.

“Slechts twee weken nadat de terroristische groepering van de Palestijnse Islamitische Jihad Israëlische burgers aanviel met een spervuur ​​van raketten uit Gaza – terwijl de Algemene Vergadering van de VN en de Mensenrechtenraad zwijgen – maakt het wereldorgaan nu nog erger door zeven scheve resoluties aan te nemen, waarvan de enige doel is om de Joodse staat te demoniseren.”

Dat Nederland opnieuw anti Israël resoluties in de VN ondersteunt, is opmerkelijk gezien het feit dat de 2e kamer eerder had besloten  zich “actief te verzetten tegen VN-organisaties die onevenredige aandacht aan Israël besteden”, en de verklaring van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, vorig jaar dat Nederland “zich actief zou inzetten om onevenredige aandacht voor Israël bij de VN te bestrijden”.

Toch gingen Nederland opnieuw grotendeels akkoord met het ritueel om de Joodse staat uit te kiezen, en te beschuldigen, zoals ook de meeste andere EU landen deden.

Het feit dat de minister van Buitenlandse Zaken zich niets aantrekt van wat een meerderheid van de 2e-kamer wil, zou eigenlijk eens moeten worden worden onderzocht.

Zo niet, dan zou de kiezer dit bij de komende verkiezingen in zijn achterhoofd moeten houden.


Bronvermelding:
Datum:        05-11-2020
Auteur:        Joop Soesan
Website:      joods.nl


 

 

EN / NL/ עב