Nederland begint een onderzoek om de oorspronkelijke eigenaren van duizenden verschillende kunstvoorwerpen in overheidsbezit te vinden die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Derde Rijk van Nederlandse joden zijn geroofd.

De items die niet kunnen worden getraceerd zullen waarschijnlijk worden overgedragen aan Joodse gemeenschappen, musea en instellingen. In totaal worden 3208 stukken uit de collectie cultuurwerken onderzocht.

Het werk begint volgend jaar, op zoek naar nieuwe informatie over de oorsprong en oorspronkelijke eigenaren van de werken.

Als er geen nieuw licht kan worden geworpen op de oorsprong van de kunstwerken, wordt samen met het Centraal Joods Overleg (CJO) bepaald wat er moet gebeuren met de verweesde cultuurgoederen die waarschijnlijk zullen worden overgedragen aan Joodse gemeenschappen, musea of ​​instellingen.

Het besluit is de eerste stap in een “versterkt restitutiebeleid” dat de komende vier jaar 1,5 miljoen euro zal kosten, aldus het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tot nu toe werd de herkomst van kunstwerken alleen gecontroleerd als er een restitutieverzoek werd ingediend. Van de oorspronkelijke 3665 voorwerpen – schilderijen en tekeningen, meubels en serviezen – zijn er in de loop der jaren 457 gerestitueerd aan eigenaren of hun erven.

Over het teruggeven van de Joodse roofkunst schreef de commissie Kohnstamm vorige jaar een kritisch rapport. De staat zou zelf veel actiever op zoek moet gaan naar de oorspronkelijke eigenaren en hun nabestaanden. Minister Van Engelshoven heeft zich de kritiek aangetrokken: “We zijn er in feite als overheid iets te passief in en wat wij willen is een actieve overheid die mensen informeert en die zelf ook actief gaat onderzoeken”.

Het Centraal Joods Overleg (CJO) noemt het besluit een doorbraak. Ronny Naftaniel, voorzitter van het CJO, zegt erg blij te zijn “want dit is het meest rechtvaardige. Ze zijn van de Joodse gemeenschap gestolen en die hoort het ook terug te krijgen”.

Het CJO spreekt de hoop uit dat het door minister van Engelshoven ingezette beleid ook in internationaal verband zal worden overgenomen.


Bronvermelding:
Datum:        28-06-2021
Beeld:          Joods.nl
Website:      joods.nl


 

EN / NL/ עב