Micah Hendler heeft altijd geloofd dat het beter is om emoties op muziek te zetten dan om ze in woorden uit te drukken. Tien jaar geleden zette hij zijn overtuiging om tot een praktische realiteit en richtte hij het Jerusalem Youth Chorus op, een koor dat bestaat uit Israëlische en Palestijnse middelbare scholieren.

Het is niet dat Hendler een roze bril op heeft wat betreft het conflict. Hij is geen man die denkt dat muziek een universele taal is die de wereldproblemen kan oplossen. Maar hij gelooft wel dat mensen uit verschillende culturen via de muziek veel gemakkelijker een brug kunnen slaan dan mensen die alleen de taal hebben – en soms ook nog niet eens dezelfde. Voor Hendler is het de muziek die deze beperkingen overstijgt en mensen samenbrengt.

De praktische toepassing van zijn overtuiging werkt goed voor de Jeruzalemse jongeren in het koor. De jongeren zijn Joods, christelijk en moslim en hebben meestal verschillende politieke opvattingen. De repetities, die één keer per week plaatsvinden, gaan om het oefenen van de liederen, maar er is ook ruimte voor discussies en dialoog over het conflict. Deze worden geleid door toegewijde volwassenen die bedreven zijn in het bouwen van bruggen. Maar het is het zingen dat de deur opent en er uiteindelijk toe leidt dat de tieners luisteren naar het perspectief van hun medekoorzangers.

Naast het repeteren van liedjes is er ook ruimte voor discussies en dialoog over het conflict.

Over Micah Hendler
Op de middelbare school ging Hendler naar een zomerkamp voor tieners die opgroeiden in conflictgebieden. Daar leerde hij een paar liedjes zingen rond een kampvuur met anderen die andere ideeën en meningen hadden dan hijzelf. Dit samenkomen met hen die van hem verschilden bracht hem op een reis van zelfeducatie. Eerst wijdde de in Amerika geboren Jood zich aan een studie Arabisch en Hebreeuws. Daarna schreef hij aan de universiteit van Yale een proefschrift over de ontmoeting tussen muziek en dialoog. Nadat hij zijn werk had voltooid, moest hij zijn theorie in praktijk brengen. Hij vertrok uit de VS naar Israël en richtte het Jerusalem Youth Chorus op.

Om aan het programma te mogen deelnemen, moeten de studenten een auditie, een persoonlijk gesprek en een groepsgesprek doorkomen. Het is belangrijk dat wie in de groep komt niet alleen muzikaal competent is, maar ook de nodige volwassenheid heeft om moeilijke gesprekken over het conflict aan te gaan.

Micah Hendler, oprichter van het Jerusalem Youth Chorus

Hendler heeft ervoor gezorgd dat hij professionele musici en ruimdenkende volwassenen aan boord heeft. Zo rekruteerde hij de Israëlische popmuzikant David Broza en hoopt hij daarnaast op een samenwerking met Ziggy Marley. Ze hebben al een kleine tournee door Amerika gedaan. Maar ook al probeert hij hun naam bekend te maken, heeft hij oog voor de behoeften van de studenten. De realiteit is dat er mensen zijn die zich verzetten tegen de mentaliteit van het koor, dus Hendler zorgt ervoor dat ze alleen optreden op plaatsen waar ze echt gewenst zijn. Vrede stichten kan een moeizame taak zijn met pieken en dalen, maar de muziek en het enthousiasme van de zangers van het Jerusalem Youth Chorus doet de mensen zeker stilstaan en luisteren.

Luister hieronder een lied van the Jerusalem Youth Chorus!

Bronvermelding:
Datum:        28-07-2022
Auteur:        Tal Hartuv
Beeld:          CvI
Website:      www.christenenvoorisrael.nl/


 

EN / NL/ עב