In de stad Modiin word je het hele jaar door herinnerd aan het komende Chanoeka feest, dit jaar van 22 tot 30 december. Tijdens dit feest wordt op de negenarmige Chanoeka-kandelaar elke dag een lichtje meer ontstoken, dat herinnert aan de herinwijding van de Tempel.

Elk jaar herinnert het Chanoeka feest ons ook aan de oude stad Modiin, woonplaats van de Hasmoneeën die bekend werden door hun opstand tegen de Grieks-georiënteerde Seleuciden, die de Joodse godsdienst wilden verbieden, en de legende van het wonder van de olie die niet opraakte bij de inwijding van de tempel.

De zoektocht naar de overblijfselen van de Hasmoneese stad Modiin, de woonplaats van de priesterfamilie van Jehuda Maccabi, duurde tientallen jaren. Gaandeweg kwamen interessante archeologische vondsten aan het licht.

Bij opgravingen van de ruïne ‘Khirbat Umm el-Umdan’ werd een synagoge uit de tijd van de Tweede Tempel ontdekt, maar deze stond duidelijk op nog oudere ruïnes. Daarnaast was er een kleinere synagoge uit de Hasmoneese periode.

Nog niet zo lang geleden werd tijdens de bouw­werk­zaam­heden voor een nieuw stadsdeel aan de bovenloop van het Anabedal een oliepers uit de Hasmoneese periode ontdekt. Toen de Israel Antiquities Authority tussen 2013 en 2015 voor de aanvang van de bouw van andere stadsdelen veiligheidsopgravingen uitvoerden, werden een Byzantijnse kerk, een grafkelder en de ruïnes van een woonwijk ontdekt. Er zijn zelfs aanwijzingen voor een nog oudere laag ruïnes onder de Byzantijnse ruïnes.

Wie tegenwoordig door Modiin rijdt, wordt door talrijke straatnamen herinnerd aan de historische betekenis van de groeistad Modiin-Maccabim-Re’oet. Je komt binnen via de ‘Hashmonaïm’ Boulevard (Sderot Hashmonaim) en buigt af naar de Sderot Dam HaMaccabim (Bloed-der-Maccabeeën Boulevard). Een buitenwijk heet Maccabim, en op weg naar een winkelcentrum om je onderweg bij de hoofdweg Yehuda HaMaccabi.

Zo word je in In Modi’in-Maccabim-Re’oet het hele jaar door herinnerd aan het historisch belang van de stad, waarvan de grote zonen ooit geschiedenis schreven, die zelfs als apocriefe geschriften in de christelijke bijbel terechtkwamen.

———-

Bronvermelding:

Auteur: Dov Eilon & Ariel Rudolph

Datum: 16 december 2019

Afbeelding: Israel Today

website: www.israeltoday.nl

———-

EN / NL/ עב