Zondag hield minister Sigrid Kaag een ‘preek van de leek’ in de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum. Hieronder, iets ingekort, haar tekst. Woorden uit Micha 6 stonden in de dienst centraal.

“Afgelopen week was ik op bezoek in het Heilige Land. Ik leidde een economische missie in Israël en de Palestijnse Gebieden, waaronder Gaza. Iedereen die Jeruzalem heeft bezocht, weet wat ik bedoel als ik zeg dat het goddelijke hier dichtbij voelt. Niet voor niets reizen ieder jaar 3,5 miljoen mensen naar Jeruzalem voor reflectie, bezinning en contemplatie. Velen met de vraag: hoe moet ik goed leven? Hoe moet ik wandelen met God?”

Roerige tijd
“Zojuist lazen wij uit het boek van de profeet Micha, die 2500 jaar geleden leefde. Micha leeft dan in roerige tijden. Hij kondigt aan dat Samaria, de hoofdstad van het rijk Israël, zal worden belegerd en zal worden ingenomen. Ook Jeruzalem en het koninkrijk Juda zullen dat lot ten deel vallen. Micha voorspelt de verwoesting van de tempel, een ondenkbare gebeurtenis in die tijd.”

Zelfvertrouwen geeft de kracht om je nederig op te stellen.

“De profeet verzet zich tegen ‘de leiders van Jacobs nageslacht’, de ‘hooggeplaatsten onder het volk’. Zij leven in zonde en zij hebben de Heer hun rug toegekeerd. Zij willen niets weten van gerechtigheid en zij verdraaien het recht. Als het volk vraagt wat ze kunnen doen om hun zonden goed te maken, geeft Micha een van de prachtigste antwoorden denkbaar:

‘Je weet, mens, wat de Heer van je wil’, zegt de profeet. ‘Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig te wandelen met je God.’ Kent u een mooiere samenvatting van het bijbelse verhaal?”

Lees verder op de website van het Nederlands Dagblad
Beeld: Wikipedia


 

 

EN / NL/ עב