Een krant in Jeruzalem, Mynet Jerusalem, berichtte deze week over een ‘plaatselijke trots’ voor Jeruzalem: Een 22-jarige officier die de opleiding tot onbemande luchtvaartuigen heeft afgerond. Wat opvalt in dit rapport is dat Mynet duidelijk opmerkt dat de officier een Messiasbelijdende Jood is. De officier wordt aangeduid met M.

Het volledige rapport luidt: ‘Trots: Eerste-officier M., 22 jaar oud, die opgroeide in Argentinië, studeerde deze week af voor de cursus voor UAV-operators. M. studeerde aan de Ankori High school in Jeruzalem en behoort tot de Messiasbelijdende gemeenschap in Jeruzalem. Toen hij klaar was met zijn studie, stelde hij zijn militaire dienstplicht uit voor publieke diplomatie en reisde de wereld rond om over Israël en de Messiasbelijdende gemeenschap te spreken. Nadat hij bij het artilleriekorps was gerekruteerd en in regiment 402 was geplaatst, ging hij verder met een cursus commandant en daarna de officiersopleiding.’

Kehila News kon de officier niet rechtstreeks spreken, omdat het Israëlische leger soldaten in hoge veiligheidsrangen verbiedt om interviews te geven, maar bronnen bevestigen dat hij inderdaad lid is van een plaatselijke Messiasbelijdende gemeente.
Ook heeft Kehila News het originele artikel over de officier gevonden op de website van de Israelische luchtmacht. Het artikel richt zich op zijn militaire carrière en hoe hij van het artilleriekorps naar de UAV-operatoreenheid in de IAF ging en vermeldt zijn geloof.

In het artikel zegt M. dat hij in Israël is geboren, maar anderhalf jaar in Argentinië en vijf jaar in de VS heeft gewoond. ‘Wij zijn een familie van Messiasbelijdende Joden. Ons geloof is dat Yeshua de Messias is van het Joodse volk en van de hele wereld, en dat Hij kwam om ons te redden en onze harten met God te verbinden.’
In het artikel staat verder hij een leider is in een gemeente, ‘die regelmatig bijeenkomt om samen in de Bijbel te lezen en liederen te zingen.’ Ook geeft M. aan dat het percentage mensen uit de Messiasbelijdende gemeenschap dat in het Israëlische leger dient, erg hoog is.’ (Bron: Kehila News)


Bronvermelding:
Datum:        03-07-2021
Auteur:        Dirk van Genderen
Website:      https://dirkvangenderen.nl/


 

EN / NL/ עב