“De corona-pandemie vereist samenwerking tussen landen en zal moeten dienen als een “elektrische schok” om de Verenigde Naties wakker te schudden,” benadrukte de Franse president Emmanuel Macron dinsdag tijdens het jaarlijkse debat op hoog niveau in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, dat vrijwel elk jaar wordt gehouden.

“Deze crisis vereist ongetwijfeld meer dan welke andere ook samenwerking, en vereist de uitvinding van nieuwe internationale oplossingen”, zei Macron in zijn uitgebreide videotoespraak.

Hij merkte op dat “de internationale organisaties die we zo hard nodig hebben”, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), door sommigen van zelfgenoegzaamheid zijn beschuldigd en weer door anderen zijn geïnstrumentaliseerd’; dat wetenschappers en journalisten “die essentieel zijn voor het begrijpen van en het effectief handelen in het kader van de crisis in twijfel zijn getrokken door de propaganda van de verschillende staten, evenals door de ‘epidemie van desinformatie’.”

President Macron was ook van mening dat de VN zelf “het risico van machteloosheid loopt”, waarbij de Veiligheidsraad er bijvoorbeeld nauwelijks in is geslaagd om op het hoogtepunt van de coronaviruspandemie op één golflengte te komen, omdat twee van haar permanente leden “er de voorkeur aan gaven hun rivaliteit te tonen”, waarbij hij doelde op China en de VS.

Multilaterale breuken blootgelegd door pandemie
“Alle breuken die bestonden vóór de pandemie – de hegemonische schok van de machten, het in twijfel trekken van het multilateralisme of de instrumentalisering ervan, en het vertrappelen van het internationaal recht – zijn alleen maar versneld en uitgediept in het voordeel van de wereldwijde destabilisatie veroorzaakt door de pandemie,” lichtte hij toe.

“In deze context hebben we niet langer het recht om onze ogen ervoor te sluiten. We hebben niet langer de keuze, de luxe, als ik het zo mag zeggen, om het uit te stellen. Deze pandemie moet voor onze organisatie een elektrische schok zijn en hèt moment van een reddend ontwaken,” zo zette hij zijn stelling kracht bij.

“De wereld zoals we die nu kennen kan niet worden gereduceerd tot de rivaliteit tussen China en de Verenigde Staten, ongeacht het wereldwijde gewicht van deze twee grote mogendheden, en ongeacht de geschiedenis die ons samenbindt.” zei hij.

“De crisis, de ineenstorting van onze samenwerkingskaders, de zwakke punten die ik zojuist heb genoemd, vereisen dat we een nieuwe orde opbouwen en Europa dwingen zijn volledige verantwoordelijkheid hierin te nemen”, benadrukte hij.

Macron onderstreepte dat “in de komende weken en maanden fundamentele keuzes zullen moeten worden gemaakt. Op een dag zal er zeker een remedie zijn voor de pandemie. Maar er zal geen wondermiddel zijn voor de vernietiging van de hedendaagse orde.”

Macron stelt vijf prioriteiten 
De Franse president heeft vijf prioriteiten uiteengezet als de fundamenten waarop Frankrijk een nieuwe modern consensus wil bouwen.

De eerste doelstelling is de strijd tegen de verspreiding van massavernietigingswapens en tegen terrorisme. De tweede prioriteit “is de veeleisende opbouw van vrede en stabiliteit met respect voor de gelijke soevereiniteit van de volkeren”. De derde prioriteit is de bescherming van “gemeenschappelijke goederen” (gezondheid, klimaat, biodiversiteit, digitale ruimte en onderwijs).

De vierde prioriteit is de opbouw van een nieuw tijdperk van globalisering, “omdat we duidelijk kunnen zien dat het risico bestaat  om op deze globaliseringscrisis te reageren door de terugtrekking van nationale overheden, door het geweld van (extreem) populisme, en door de terugkeer van bevoegdheden. “Samen moeten we de basis leggen voor een eerlijkere, evenwichtigere, rechtvaardiger en duurzamere globalisering”, verklaarde de Franse president.

Tenslotte is de vijfde doelstelling de eerbiediging van het internationaal humanitair recht en de grondrechten van iedereen. “Voor mij is dit doel essentieel voor het voortbestaan ​​van onze organisatie. Inderdaad, op dit gebied zijn we getuige van een reeks tegenslagen en heel vaak te veel stilte,” benadrukte Macron.

Hij zei, dat de wederopbouw van de fundamenten van de internationale orde de totstandbrenging van functionele internationale samenwerking vereist op basis van duidelijke regels, gedefinieerd en gerespecteerd door iedereen.

“Multilateralisme is niet alleen een geloofsdaad, het is een actieve noodzaak”, voegde hij eraan toe. “We kunnen echter niet langer genoegen meer nemen met een multilateralisme van woorden die het slechts toelaat om fundamenteel de grootste gemene deler te accepteren, een manier om diepe verschillen te verbergen onder een façade-consensus.”

Wie ore heeft, die hore…


Bronvermelding: VN Nieuws


 

 

EN / NL/ עב