Het is vandaag, zondag 20 oktober 2019, een beetje vreemde dag in Israel. De meeste bedrijven, met uitzondering van de winkels, zijn gesloten vanwege de laatste dag van Soekot, Loofhuttenfeest.

Op maandag, de achtste dag van de week van het Loofhuttenfeest, bereidt het land zich voor op Simchat Thora, ofwel Vreugde der Wet. Binnen en buiten synagoges, op de pleinen en door de straten in heel Israël wordt er ’s avonds gedanst met de Thorarollen die daarvoor uit de Ark (bewaarplaats) van de synagoges zijn gehaald. Er wordt gedanst en gezongen, terwijl de Thorarollen zeven maal rond worden rondgedragen. Dit noemt men ook wel hakafot (rondjes) .

Een maand van Joodse feestdagen is bijna voorbij. Jammer, want het is altijd gezellig al die dagen! Na Rosh HaShana, het Joodse Nieuwjaar, was er Yom Kippoer, de Grote Verzoendag, en de nu bijna afgelopen week Soekot (Loofhuttenfeest) met als afsluiting Simchat Tora (Vreugde der Wet). Veel tradities, veel religieuze gebruiken en dus ook veel te veel overheerlijke maaltijden.

Tijdens Soekot wonen Joden (zo veel mogelijk) in hun zelfgebouwde soeka (loofhut) buiten ter herinnering aan de tocht van veertig jaar door de woestijn na de uittocht uit Egypte, toen de Israëlieten in tenten woonden. De voorschriften voor het houden van Soekot staan in Leviticus 23: 42-43. Door een week lang in een loofhut te verblijven ervaart de mens als het ware opnieuw zijn kwetsbaarheid, vergankelijkheid, zijn behoefte aan bescherming en zijn geloof in God.

Het Loofhuttenfeest symboliseert ook het inzamelen van de oogst. Om de herfstoogst tijdig binnen te halen brachten de boeren in warme streken de nachten door in hutten op het land. In de soekot en in de synagoges worden tijdens de gebedsdiensten de loelav en de etrog meegenomen, drie planten en een vrucht die de oogst symboliseren.

De achtste en negende dag van Soekot vormen in de diaspora samen een afzonderlijk twee-daags feest. De achtste dag heet Slotfeest, Shemini Atzeret, de laatste dag is het Simchat Thora dat Vreugde der Wet betekent. Simchat Thora, een vrolijke viering waarbij het Joodse volk God dankt voor de Thora (de Wetten), de eerste vijf boeken van de Joodse Bijbel.

In de synagoge wordt eerst het laatste hoofdstuk van de Thora gelezen (Deuteronomium) en direct erna het eerste hoofdstuk van Genesis. Dit om aan te geven dat het lezen uit de Thora nooit stopt en uitdrukking geeft aan de eeuwigheid van Gods Woord. Degene die het laatste hoofdstuk leest wordt Bruidegom van de Wet, Chatan Thora genoemd en degene die het eerste hoofdstuk leest, heet Bruidegom van het Begin, Chatan Bereshiet.

Tijdens deze dienst wordt door de synagoge gedanst met de Thorarol; deze rondes wordenook wel hakafot genoemd, wat betekent ‘draaien’ en ‘cirkels’. Ouders, kinderen, grootouders: iedereen doet mee.

Ondanks alles, of misschien wel juist door alles, bestaat het Joodse volk nog steeds, met alle tradities.

Het volgende feest is Chanoeka, dit jaar van 22 t/m 30 december (beginnend bij zonsondergang op de 21e).

Bekijk hier de video

– – – – –

Bronvermelding
Beeld:                 Screenshot Youtube
Website:             https://www.joods.nl

– – – – –

EN / NL/ עב