We lezen:
Tora: Genesis (Be’reshiet) 37: 1 – 40: 23
Haftara: Amos 2: 6 – 3: 8
Apostolische Geschriften: Mattheüs 1: 1 – 6, 16 – 25

In de Jozefgeschiedenis komen twee lijnen naar voren. het gaat over Jozef als mens en als profeet. Het gaat over natuur en schriftuur. Het gaan over de bakker en de schenker. Het gaat over heden en toekomst. De twee lijnen kruisen elkaar op beslissende ogenblikken: het zijn kruispunten. Op de kruispunten van ons leven moeten we beslissingen nemen. Wat is de goede beslissing? In hoofdstuk 38 gaat het over messias ben Jozef en messias ben David.

Is het herstel van Israël de vervulling van profetie? Hoe scherper de scheiding der geesten, hoe klemmender de boodschap van het evangelie. In de tijdgeest is geen plaats voor profetie, voor bekering, voor verwachting van het koninkrijk.

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 10.00 uur en 19.00 uur, en zondag 19.00 uur).

Shabbat Shalom!

​Luister je weer mee?

Presentator: Gerrit Jan Loor

EN / NL/ עב