Thora (Bereshiet/Genesis 41:1-44:17). Vanwege het Chanoeka feest lezen we uit de Haftara Zacharia 2:10 – 4:7, Apostolische geschriften: Matteus 27:15-46.
Betekenis: “aan het einde”.
Introductietekst Gen. 41:1  “Toen gebeurde het, aan het einde (Mikets) van twee volledige jaren, dat Farao een droom had; en zie, hij bevond zich bij de rivier.  ”

Met de Parasha Mikets zijn we kijkend naar de betekenis van dit woord “aan het einde” gekomen. We geraken aan het einde van het jaar 2019 onzes Heren. Naast aan het einde, kun je deze parasha ook de “ommekeer” benoemen.

We zijn aan het einde gekomen van alle ellende die Jozef heeft moeten doormaken en waar de Heer hem ondanks zoveel tegenslag steeds weer een nieuw vergezicht, een droom, heeft gegeven waardoor hij over de wereldse zaken kon blijven heen kijken. Wetende dat er eens, op Zijn tijd, de tijd van de Eeuwige een ommekeer zou komen. Een glorieuze ommekeer, waar de hele familie na zonde, straf teshuva los gekocht en verlossing ontving. Mogelijk ligt hier ook voor ons een boodschap, met betrekking tot het nieuwe jaar 2020 dat voor ons ligt. Vanuit de betekenis van het woord Toledot (generaties) weten we dat elke einde weer een nieuw begin krijgt. Symboliek aan de graankorrel die sterft maar ook weer nieuw leven voortbrengt. Graan wat we terugzien in de droom van de farao. Dromen en ommekeer zijn in deze parasha belangrijke thema’s, en de dromen in deze geschiedenis zijn zeker geen bedrog.

Shana Tova!
מתפלל לשלום ישראל Shalom,

Arnold Visscher

EN / NL/ עב