Introductietekst:  Deuteronomium 7:12
“ Dan zal het gaan geschieden, omdat/als/wanneer (ekev) u luistert (tishmoen [shama]) naar deze bepalingen, en ze houdt en doet, waken zal de Ene dan, uw Heer, over het verbond en vriendschap die Hij aan uw vaderen heeft gezworen.”  

We lezen:
Thora:  Deuteronomium 7:12-11:25
Haftara:  Jesaja 49:14-51:3
Tweede Testament:  Hebreeën 11:8-13

Wanneer we aan de parasha Ekev de betekenis “omdat/als/wanneer” geven dan doen we het hiermee tekort. De letterlijke betekenis van `ekev is ‘hiel’. In onze tekst wordt het echter niet zo toegepast. Toch is het goed om deze betekenis vast te houden, want we varen wel wanneer we Zijn geboden houden en doen en niet onder onze “hiel” vertrappen. In deze parasha zet Mozes zijn laatste toespraak voort. Hij herinnert het volk eraan hoe de Eeuwige het met machtige daden bescherming heeft geboden en liefheeft.

Echter, hij waarschuwt ook voortdurend geen afgoden te dienen en de geboden in acht te nemen; de absolute voorwaarde voor welvaart en voorspoed! Mozes memoreert aan de lange woestijnreis en de beproevingen van honger en dorst als test. Dit om duidelijk te maken, dat de mens niet van brood alleen leeft, maar dat alles een geschenk is van de Schepper. De mens moet waken voor overmoed en hoogmoed!

We blikken terug op de gebeurtenissen bij de Sinaï. Dit alles vond plaats om het volk in te prenten de goede weg te blijven volgen. Tot slot krijgen we een beschrijving van het beloofde land, dat de Israëlieten op het punt staan te betreden. Een land dat anders is dan welk ander land dan ook en dat niet lijkt op Egypte waar ze vandaan komen. Een land dat pas vruchtbaar zal zijn en op de juiste tijden beregend zal worden als het volk in Zijn voetsporen blijft wandelen. Aan de andere kant, als het volk afdwaalt en andere goden gaat dienen, dan zullen de hemelpoorten worden gesloten en zal er geen regen meer vallen. De opdracht is en blijft “Sh’ma Yisrael”

Uitzendingen Leerhuis: vrijdag 21:00 uur

Herhaling:
zaterdag 02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag 02:00 uur en 09:00 uur
maandag 02:00 uur

מתפלל לשלום ישראל Shalom,

Presentator Leerhuis parasha Ekev: Arnold Visscher

EN / NL/ עב