We lezen:
Tora:
Exod. 10:1-13:16
Haftara: Jer. 46:13-28
Apostolische Geschriften: Rom. 9:14-29

Honderden miljoenen sprinkhanen vreten Kenia kaal. Kenia beleeft momenteel de ergste plaag van woestijnsprinkhanen in 70 jaar. Dat is een nieuwsbericht van enkele dagen geleden. Het hele land wordt kaalgevreten. En als in maart de regens komen en het groen weer tevoorschijn komt, dan kunnen de zwermen nog 500 keer groter worden. Een zwerm ter grootte van de provincie Utrecht verplaatst zich met een snelheid van 100 km per dag. Er is letterlijk geen kruid tegen gewassen. In Nederland hebben we veel last van de eikenprocessierups, maar deze sprinkhanenplaag is toch van een andere orde. Men spreekt zelfs van Bijbelse proporties.

Zeven plagen hebben Egypte getroffen. Met slechts één doel: de Naam bekendmaken. Opdat de Israëlieten zullen uittrekken naar Kanaän. In parasja Bo (Ga!) van deze week lezen we de laatste drie plagen. Tussen de 7e en de 8e plaag ligt een grens. Aan het einde van Ex. 9:34 lezen we: Toen de farao zag dat de regen, de hagel, en de donder opgehouden waren, ging hij door met zondigen en maakt hij zijn hart onvermurwbaar, hij en zijn dienaren. Farao maakte zijn hart zwaar. Hij wilde de eer aan zichzelf houden. En dan komt er een moment dat de Eeuwige zegt: dan moet je het zelf weten. Nu is het de Eeuwige die de farao aan de verharding overgeeft. Nu snap je wellicht ook dat de farao het volk niet wil laten gaan. Dat zou zijn eer te na zijn. Dit was de farao die Jozef niet gekend had. Hij had geen weet van de man die de eenheid in de wereld van de tweeheid, de tegenstellingen had gebracht.

Zo is het toch ook in een mensenleven. Als onze oude mens op de troon zit, dan wordt de geestelijk mens onderdrukt, gedood. Ja, dan zijn we dood in zonden en misdaden, zegt de Efezebrief. Het moet in ons leven worden omgedraaid. Dat heet bekering. En daartoe worden we opgeroepen. Daarom heb ik als thema voor dit Leerhuis: Kiezen. Heden, als u zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden.

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 10.00 uur en 19.00 uur, en zondag 19.00 uur).

Shabbat Shalom!

Presentator: Anco van Moolenbroek

 

EN / NL/ עב