We lezen deze Shabbath Genesis 1:1–6:8, Jesaja 42:5–43:10 en Openbaring 22:6-21

We lezen vandaag Beresjiet, het eerste gedeelte uit het boek ’Genesis’. Genesis betekent ‘oorsprong’. Waar komt alles, waar komen wij vandaan, en wat is het doel van alles? Het woord beresjiet bestaat uit de twee woorden ‘be’ en ‘resjiet’. Vertaald is dat: ‘in begin’, ’bij begin’, of: ‘met de eersteling’.

De laatste woorden van het boek Deuteronomium klinken nog na. Die werden de afgelopen week gelezen met ‘Simchat Tora’ (Vreugde der Wet). Nadat Mozes alle stammen van Israël heeft gezegend, verdwijnt hij uit beeld. In Deuteronomium 34 wordt verteld hoe hij Kanaän te zien krijgt en daarna sterft. G-d zelf begraaft hem en heel Israël rouwt over hem. Maar na de rouw is er een nieuw begin: Jozua leidt het volk naar het land (lees het boek Jozua). Een heenwijzing naar de Messias? Ook in het boek Genesis vinden we vele verwijzingen naar Hem. Hij is de zin en het doel van de Tora, en van ons leven!

Luister je weer mee?

Gerrit Jan Loor

EN / NL/ עב