In deze dagen horen we niets anders dan de oproep: blijf thuis. Houd afstand. Waar de ziekte rondwaart, brengt ze ons in een isolement. Over heel de wereld zitten mensen opgesloten in hun huis. Corona heerst als een koning. En de bestrijding ervan vraagt een bovenmenselijke inspanning.

De Aanwezige riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting.

Ziet u, in de tijd dat wij binnen moeten blijven en afstand moeten houden tot elkaar, roept de Eeuwige. Hij roept Mozes bij Zich. Omdat Hij wat te zeggen heeft. Leviticus is het boek van de nadering tot de Eeuwige. Nader tot Mij, en Ik zal tot u naderen.

En als u komt tot de Aanwezige, dan mag u niet met lege handen komen. Dan brengt u een korban mee. Een offergave. In dit leerhuis denken we na over het brandoffer: Hij roept op tot volledige toewijding. We denken ook na over een gedeelte van het schuldoffer: Hij roept tot een volledige omkering.

Luister je weer mee vanavond?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentator: Anco van Moolenbroek

EN / NL/ עב