Lev. 6:8-8:36. Vandaag is het de sabbat voor de Pesach, die heeft een naam meegekregen Sabbat Gadol, de grote sabbat. De Haftara lezing uit Jeremia 7 wordt daarom vervangen door een gedeelte uit Maleachi 3: 4-24.

Wanneer we komende week niet in de gelegenheid zijn om met elkaar Pesach te vieren, dan kan dat op de 14de van de tweede maand alsnog. Een voorziening van Gods wege als de reis “te ver” zou voeren of wanneer je “onrein” bent b.v. vanwege een (huid-)ziekte.Deze parashat geeft voorschriften hoe de diverse offergaven gebracht moeten worden.
De profeet Maleachi benadrukt dat de gesteldheid van het hart weerspiegeld wordt in de gebrekkigheid van de offergaven. Doe is het beter dat de deur van de tempel dicht gaat.

De harten zelfs van de priesters zijn ver van de HEERE afgeweken door afgoderij, hoererij en kwaadsprekerij. Aan vroomheid en huichelarij echter geen gebrek. De HEERE waarschuwt door Maleachi. De naam betekent “zijn bode”. Hij waarschuwt dat de priesters “boden” van de HEERE zijn, maar hun onderwijs niet meer deugt. Hij profeteert dat er een bode gezonden zal worden in de geest en de kracht van Elia om de weg te banen voor een andere Malach, de Gezondene van de Vader. Johannes de Doper kwam in de geest en de kracht van Elia, om de weg voor te bereiden voor de Messias. Zodat Hij bij Zijn komst weltoegeruste harten zou ontmoeten en hen niet met de ban zou hoeven te slaan.

Wanneer de harten van de vaderen tot die van de kinderen en die van de kinderen weer tot de vaderen keren, dan kan Hij niet anders dan hen zegenen. Wanneer er echter verharding en ongezeglijkheid is dan rest er slechts het oordeel, dan kan de Malach Goel, de Bode van het Verbond, hen niet verlossen en lossen van de macht van de zonden en de macht van de dood. We bidden en zien uit naar toebereide harten zodat de tweede Exodus, die uit alle landen, overweldigend zal mogen zijn. Jeremia 16: 11-21.

Luister je weer mee vanavond?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentator: Robert Berns

EN / NL/ עב