Dit is Sabbat Zachor, de sabbat van het gedenken, dat is de sabbat die voorafgaat aan het Purimfeest. Purim brengt de voortdurende strijd tegen Amalek jaarlijks in herinnering zoals we kunnen volgen in het boek Esther. De haftarah 1 Samuël 15 brengt de ongehoorzaamheid van Saul in herinnering omdat hij niet alles van Amalek in de ban gedaan had ondanks Gods uitdrukkelijke gebod.

De parashat behandelt deze week Exodus 27:20-30:10, Ezech.43:10-27 en Hebr.13: 10-16 waarin de heiliging van het altaar en de heerlijkheid van het priesterambt centraal staan en waartoe dit alles diende, namelijk opdat wij zouden kunnen naderen en de HEERE tot ons zou kunnen spreken en bij ons woning zou kunnen maken.

De 12de maand heet Adar. Het woord Adar, heerlijk komen we in deze Hebreeuwse vorm niet vaak tegen. In Exod. 15: 6 staat: Uw rechterhand, Here, heerlijk door kracht, uw rechterhand, Here, verpletterde de vijand. 7 In uw grote majesteit vernietigde Gij wie tegen U opstonden. 11 Wie is als Gij, onder de goden, Here, wie is als Gij, heerlijk in heiligheid vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen? 12 Gij strekt uw Rechterhand uit; de aarde verzwolg hen. 13 Gij leidde in uw goedertierenheid het volk dat Gij verlost hebt; Gij leidt het door uw kracht naar uw heilige woonstede. Maar zonder de voortdurende dienst van een hogepriester bekleed met de heerlijkheid van Zijn heilige ambts klederen en Zijn heerlijke dienst met de olie voor de menorah, het liefelijke reukwerk, de dagelijkse (tamid-voortdurende) brandoffers en de toonbroden kan Hij geen woning bij de mensen maken.
Adar betekent: uitbreiden, groot en verhoogd worden, glorierijk, eerbiedwaardig, heerlijk. Voor dit laatste woord kent het Hebreeuws andere woorden: “kabod” , “hadar”en “tifereth”.

Luister je weer mee vanavond?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentator: Robert Berns

EN / NL/ עב