We lezen:
Tora: Exodus 25:1-27:19
Haftara: 1 Koningen 5:26-6:13
Apostolische Geschriften: 2 Kor. 9:1-15

De aanhef van parasja Teroema vertelt ons over een hefoffer, teroema. Spreek tot de kinderen Israëls: dat zij voor Mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor Mij nemen.  De mens ziet aan wat voor ogen is, God ziet het hart aan. Hij kent onze intenties. Wij mensen werken van buiten naar binnen.

Maar God keert ons binnenste buiten. De hoogmoedigen – degenen die zichzelf verheffen, weerstaat Hij. De nederige geeft Hij genade. Een hoogmoedig hart is een hart dat God aan Zijn plaats laat. Of liever gezet: dat zich in de plaats van God zet. Een gewillig hart daarentegen is een hart dat God op de eerste plaats heeft, op nummer één!

We lezen dat de aanblik van de Aanwezige heerlijkheid in de ogen van de Israëlieten als een ver-terend vuur is. En zo is het: Onze God is een verterend vuur, een na-ijverig God. Dat wil zeggen dat Hij Zijn plaats door niemand in laat nemen.

Nu, weet je wat Mozes als eerste hoort in de wolk? Een boodschappenlijst! En daarmee moet het volk een heiligdom voor de Eeuwige maken, zodat Hij in hun midden kan wonen.

Hoe kan de Eeuwige wonen op de aarde? Hij die een huis bewoont dat niet met handen is ge-maakt. De grote koning Salomo roept het uit bij de inwijding van de Tempel: Maar zou God wer-kelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik ge-bouwd heb. God is onbevattelijk, want Hij omvat alles.

De Eeuwige werkt van binnen naar buiten. Het thema is dan ook: binnenstebuiten. En uiteraard gaat het over de Tabernakel.

  1. In het eerste deel zien we de inhoud, de binnenkant, daarvan. De tent als het paradijs. God bij ons.
  2. Vervolgens letten we op de bedekking, de buitenkant, van de tent. De tent als plaats van af-zondering. God voor ons.
  3. Het derde deel handelt over de tijd van de tent. De tent als plek van ruimte en ontmoeting. God met ons

Thema: Van binnen naar buiten
Inleiding
Uitgangstekst(en): Ex. 25:1
Muziek: Hear the voice of my crying in the desert (Natasja Kraus – Reynolds).

Deel I: De inhoud. God bij ons.
Uitgangstekst(en): Ex. 25:1-9
Muziek: Teshuva (Mishkanim, Restoration)

Deel II: De bedekking. God voor ons.
Uitgangstekst(en): Ex. 26:1-14
Muziek: O Yah! (Mishkanim, Restoration)

Deel III: De tijd. God met ons.
Uitgangstekst(en): Markus 9:2-8
Muziek: Lichtstad met uw gouden poorten (Nederland zingt).

Copyright afbeelding (zoals gebruikt op Facebook):


 

EN / NL/ עב