Sarah Liberman is een Israëlische aanbiddingsleider, songwriter en spreker die haar leven heeft gewijd aan de zegen van Gods hart en het verheffen van Hem. Sarah’s hartstochtelijke aanbidding, geboren op de ongeziene plaats, inspireert gelovigen van alle leeftijden om het hart van God op een diepere manier na te streven. Sarah leidt regelmatig aanbidding in gemeenten en conferenties samen met een team van jonge Israëli’s, reist zingend en sprekend over aanbidding over de hele wereld en brengt het unieke geluid en erfgoed van de Israëlische aanbidding naar de naties.

Het eerste lied dat we gaan draaien is gebaseerd op de geschiedenis van het volk van Israel wanneer zij nog maar drie maanden uit Egypte vertrokken zijn. Het volk slaat de tenten op in de Sinai woestijn tegenover de berg. En we zien Mozes de berg opklimmen tot God waarna hij de volgende woorden meekrijgt om tot het volk te spreken: U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn:

We lezen in Exodus 19:

1In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï.

2Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg.

3 Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen:

4 U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb.

5Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.

6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

Ook Petrus herhaalt deze geweldige belofte in zijn eerste brief in 1 Petrus 2:
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.

EN / NL/ עב