Er worden eisen gesteld aan de priesters en strengere eisen aan de Hogepriester. Ook worden er nadere bepalingen gegeven waaraan de offerdieren moeten voldoen. De mo’adiem, de feestdagen, de heilige samenkomsten worden vastgesteld. Er worden nadere bepalingen gegeven voor de menorah en de twaalf toonbroden, die voor het aangezicht van de Eeuwige zijn. Een jongeman blijkt zich schuldig te hebben gemaakt aan het lasteren van de Naam van de Eeuwige. Hij wordt zwaar gestraft.

In de overdenking van deze week zullen we stilstaan bij het belang van de heiligheid van de Naam van G’d.

We lezen:
Torah: Leviticus 21:1 – 24:23
Haftarah: Ezekiel 44:15-31
Apostolische geschriften: Lucas 14:12-24

Luister je weer mee vanavond?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentator: Kees Duijzer

EN / NL/ עב