We lezen Exodus10:1-13:16. Uit de Haftara lezen we Jeremia 46:13-28 en we lezen Romeinen 9:14-29.

Keer op keer is het in deze Parasha duidelijk dat God Zelf het hart van de farao verhardt. Waarom doet Hij dit? Het antwoord vinden we meteen al in Exodus 10:2b: “Opdat gijlieden weet dat Ik de Aanwezige,  -יהוה – ben.” Het volk Israël moet weten hoe machtig God is voordat Hij hen uitleidt naar het Beloofde Land. Natuurlijk is er meer: de moord op de Joodse eerstgeborenen is iets wat gewroken moet worden.

Luister je mee?


Presentatie: Karen Strijker

EN / NL/ עב