We lezen:
Tora: Numeri 1:1-4:20
Haftara: Hosea 1:10-2:19
Apostolische Geschriften: Romeinen 9:22-33

Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. Het boek Numeri begint met de telling van het volk Israël in de woestijn. Iedere stam en iedere Israëliet krijgt een eigen plek rondom de tabernakel. De Haftaralezing en de lezing uit het NT sluiten hierop aan.

Aan Abraham belooft God dat Hij een nageslacht zal geven zo talrijk als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee. Wat betekenen deze uitdrukkingen? En waarom begint de Haftaralezing daarmee? In dit leerhuis onderzoeken we deze uitdrukkingen en krijgen we weer bijzondere inzichten over het eerstgeboorterecht van het volk Israël, hun plaats en opdracht in de wereldgeschiedenis. Het thema is Ontelbare getelden.

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentator: Anco van Moolenbroek

EN / NL/ עב