Inleiding op parashat Acharei Mot, Lev.16:1-18:30 en Kedoshim – geheiligden, Lev. 19:1-20:27,
en de haftarot Ez.20: 2-20, 22:1-16 en Amos 9: 7-15 naast  2 Corinthe 4 en 5.

Slechts op deze wijze zal hij het heiligdom binnengaan: met een jonge stier ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Het heilige linnen onderkleed zal hij aantrekken en een linnen broek zal over zijn vlees zijn en met een linnen gordel zal hij zich omgorden en een linnen tulband zal hij zich ombinden; dit zijn heilige klederen, die hij zal aantrekken, nadat hij zijn lichaam in water gebaad heeft. Exodus 28: 41 Dan zult gij daarmede uw broeder en zijn zonen bekleden en hen zalven, wijden en heiligen, zodat zij voor Mij het priesterambt bekleden kunnen.

Ook dit alles is ons ten voorbeeld gegeven zodat wij weten hoe vrijmoedig maar niet vrijpostig  voor het aangezicht van de Heilige te naderen.  Opb.1: 5. Jesjoea haMashiach, onze Koninklijke Hogepriester, heeft ons lief en ons uit de macht van de zonde verlost door zijn bloed – en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen. En Opb. 3: 3 Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen. 4 Doch gij hebt enkele personen, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. 5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen. De dief is een metafoor voor de hogepriester die de wacht van de priesters ’s nachts onverwacht inspecteerde of zij wel ijverig en wakker hun dienst verrichtte. Waren zij ingedut dan werd hun kleed afgenomen zodat zij niet langer in het heiligdom konden blijven en naar huis gestuurd werden. Jesaja profeteert al in 61:6 dat al wie zich tot Hem in een eeuwig verbond toevoegen, Hem tot priesters en niet als Levieten zijn. Dit zaad wordt met Zijn heerlijkheid bekleed en kan in vrijmoedigheid naderen langs de nieuwe en levende weg in de Messias om Hem en de Vader in het priesterambt te dienen.

Luister je weer mee vanavond?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentator: Robert Berns

EN / NL/ עב