Tora: Gen. 41:1-44:17
Haftara: 1 Kon 3:15-4:1
Apostolische Geschriften: Matth. 27:15-46

De eerste komst van Jeshua was een keerpunt in de heilsgeschiedenis. En we naderen
opnieuw een keerpunt. Nog enkele profetiën moeten worden vervuld: het samenkomen
van Juda en Jozef en de komst van deze Ene Herder. De bekendmaking van de
Messias ben Jozef die ook de Messias ben David zal blijken te zijn. Om meer te weten
over deze laatste dagen, gaan we naar het begin van de Schrift. De parasha van deze
week heet Mikets. Dat betekent Aan het einde van. Want zo lezen we in Genesis 41: en
het gebeurde, na verloop van (of aan het einde van) twee volle jaren. Deze aanduiding
‘aan het einde van’ wijst ons altijd op een keerpunt in de tijd. Alleen al in Daniël 8-12
komt het woord qets 15x voor als hij het heeft over de tijd van het einde.
En als er ergens een einde aan komt, dan is er ook sprake van een nieuw begin. In
parasha Mikets is dat het begin van de regeerperiode van Jozef als onderkoning van
Egypte. Maar ook de Haftaralezing gaat over een nieuw begin. 1 Kon. 3 spreekt ons
over het begin van de regering van de zoon van David, koning Salomo. Het begin van
het rijk van vrede en voorspoed. Deze Thoralezing en de Haftaralezing zijn niet voor
niets aan elkaar gekoppeld. De regering van Jozef aan de regering van Salomo. En er
zijn meer thematische lijnen te trekken. We gaan proberen om die thema’s te ontdekken.
Het thema is ‘het keerpunt in de tijd.’
1. Jozef en zijn broers
2. Salomo en de twee moeders
3. De Messias en Zijn volk

EN / NL/ עב