Shalom,

Het afgelopen jaar is een intensief jaar geweest zowel voor mij persoonlijk, als voor het werk van onze stichting.

Het is inmiddels een jaar geleden dat ik persoonlijk werd getroffen door een herseninfarct. Maar door een wonder van God en Zijn ingrijpen ben ik hersteld en weer volledig actief. Hoewel er soms grenzen zijn die ik niet moet overschrijden, is het toch genade dat ik uit een situatie ben gekomen waar grote vragen op kwamen over hoe mijn toekomst er uit zou gaan zien.

Het is uw gebed en dat van vele anderen wereldwijd, dat God het gebed heeft verhoord.

Dank u wel en dat de God van Israel u daarvoor rijkelijk mag zegenen. In deze situatie was het zo bemoedigend om te zien dat anderen taken overnamen en het werk van de Heer gewoon is doorgegaan.

Wel was het een zoeken en bidden of en hoe we o.a. met het Radiowerk moesten doorgaan. Maar ook hierin hebben we gebedsverhoring mogen zien.

Cees van der Vlist kwam op ons pad en na kennismakingsgesprekken hebben we besloten om samen verder te gaan. Vanaf april eerst als vrijwilliger en vanaf 1 juli is hij officieel is dienst gekomen. We hebben hiermee met elkaar een grote stap in geloof genomen en ons vertrouwen is dat de Heer dit zo belangrijke werk door u heen gaat bevestigen.

Cees heeft hiermee een zware last van mij afgenomen en zal Radio Israël met grote inzet nu verder gaan ontwikkelen.

We zijn nog niet waar we willen komen en we vragen om uw gebed hiervoor. Ook dat de Heer, door u heen, in voldoende financiële middelen zal voorzien, om de kosten van de radio te kunnen blijven betalen.

Zou u willen overwegen en er voor willen bidden of u bijvoorbeeld maandelijks Radio Israël met een (klein) bedrag zou kunnen steunen?

Want zonder uw financiële hulp kunnen we dit bijzondere onderwijs en deze nieuwsvoorziening  niet blijvend in stand houden.

In de afgelopen week was ik in een bijeenkomst in Keulen en een Joodse man zei maar steeds: “ik herken uw stem, ik herken uw stem”. Opeens  riep hij luid: “NU weet ik het! U bent van Radio Israël, ik luister altijd naar u”. Ik was stomverbaasd en vroeg hem hoe dat kon want hij sprak toch Duits.

Maar hij antwoorde, dat hij speciaal zijn Nederlands had verbeterd om zo toch  te kunnen luisteren.

Hij vertelde mij dat hij zwaar in het occulte heeft gezeten, op sterven lag in een ziekenhuis en door een wonder een ontmoeting had met de God van Israël. En dat hij juist in dit herstelproces bij Radio Israël terecht was gekomen.

Toen ik dit alles hoorde, was ik erg bemoedigd en besefte ik weer opnieuw dat Radio Israël meer invloed en bereik heeft dan we vaak bidden en beseffen. Het is een kostbaar instrument  in Gods hand.

Bid u met ons mee dat we ons werk kunnen blijven doen en dat Cees van der Vlist verder het radiowerk kan gaan uitbreiden? We verlangen om meer aandacht te geven aan de actualiteiten.

Maar dat gaat niet vanzelf, zult u begrijpen.

Mocht u het op uw hart hebben ons financieel te ondersteunen, klik dan hier.

Gods zegen,

Jack van der Tang

EN / NL/ עב