Midden op pleinen overal in Nederland worden deze week lichtjes aan een grote kandelaar aangestoken. Het is Chanoeka, het Joodse Lichtjesfeest. Met Chanoeka wordt herdacht én gevierd dat er vrijheid is om ’te mogen en kunnen geloven in één God’. Ook de Here Jezus vierde dit feest. Daarom vind je hier dit keer een aanstekelijk lied over Chanoeka door het Joodse New York Boy Choir.

Herinwijding van de tempel
Het Chanoeka-feest wordt in het deuterocanonieke bijbelboek 1 Makkabeeën 3 en 4 beschreven. Dit feest gedenkt een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Israël: de reiniging en inwijding van de tempel en het herstel van de eredienst in het jaar 164 voor Christus. De tempel was namelijk schandalig ontwijdt door koning Antiochus IV Epifanes. Op de heiligste plek van Jeruzalem bouwde hij een altaar voor Zeus en offerde een varken.

In het jaar 164 voor Christus behaalden een groepje dappere Joodse opstandelingen, onder leiding van Judas de Makkabeeër, een overwinning.  Na deze overwinning wilden de Joden de tempel opnieuw aan God wijden. Eén van de voorschriften was, dat er dag en nacht een kandelaar moest branden in het heiligdom. Daarvoor mocht alleen speciaal bereide en gewijde olie gebruikt worden. Men vond echter maar een heel klein beetje van deze olie, genoeg om de kandelaar één dag te laten branden. De bereiding van nieuwe olie nam echter enige tijd in beslag. En gedurende deze tijd beleefden ze het wonder, dat de olie niet opraakte. Elke dag was er genoeg.

Acht dagen feest
De priesters hadden acht dagen nodig om de heilige olie te bereiden. Daarom is het kenmerk van dit inwijdingsfeest, de chanoukia, een achtarmige kandelaar, met daarbij nog, een beetje terzijde, een negende kaarsje als ‘dienaar’. Iedere dag wordt eerst de ‘dienaar’ aangestoken, waarmee vervolgens een ander kaarsje wordt aangestoken. Elke dag van het feest komt daar een kaarsje bij.

In Johannes 10:22 lees je dat de Here Jezus ook het feest van de tempelinwijding bezocht. Logisch natuurlijk, Hij was zelf Joods en hield Zich aan de Joodse gebruiken.

Songtekst Channukah (Engels)
So year after year, we’re still all right here
it seems like our path is not so clear.
We barely get by, continue to try to serve
our Master on a high.

Yet we hope for that star,
within reach not so far yes,
a glimmer of hope, burns so bright
Count a 1-2-3-4-5-6-7-8…

Chanukah – Dance through the night
feel the joy of this great celebration.
Chanukah – We won the fight
so remember how great is our nation.
Chanukah – Torah’s our might Maccabees
showed their true dedication
Chanukah – Light up the night
Jewish pride is for all generations.

EN / NL/ עב