Leerhuis Ashuv Eleicha is verheugd te mogen mededelen dat op donderdagavond 13 februari 2020, dr. Jacob Nathan de Leeuwe een lezing zal geven over de Talmoed.

Dr. Jacob Nathan de Leeuwe is geboren in Rotterdam (26 januari 1950) als zoon van Ing. Ph.I. de Leeuwe, die tevens voorganger is geweest van de Joodse gemeente te Enschede. Van jongs af aan heeft Jacob de Leeuwe onderricht gehad in de Talmoed, onder andere van zijn vader. Zelf geeft hij nu onderricht om de unieke wijze van talmoedisch lernen aan belangstellenden door te geven.

De definitieve tekst van de Babylonische Talmoed werd rond het jaar 500 afgesloten. Het is door het bestuderen van deze tekst dat de joodse geest en het joodse leven werd gevormd. Dr. Jacob Nathan de Leeuwe is bezig met het vertalen van zowel de complete tekst van de Mishna als ook o.a. van alle commentaren van r. Rashi naar het Nederlands. Hij voegt er zelf vele voetnoten aan toe, die de oorspronkelijke teksten helder moeten verklaren.*

Cultureel belang van de Talmoed
Het culturele van de Talmoed kan moeilijk worden overschat. De vragen rondom de minimale eisen voor een beschaafde samenleving – zoals in de verklaring van de rechten van de mens eveneens verwoord – komen in de Talmoed al uitgebreid aan de orde. De Talmoed kan niet worden getypeerd als een verzameling fraai klinkende gedachten of ideeën. Integendeel, alle menselijke vragen komen vanuit verschillende gezichtspunten ter sprake. Religie, ethiek, recht, ritueel, meerderheidsbesluiten en minderheidsstandpunten, eigendomsrecht, strafrecht of echtscheiding, alle vragen van het leven zijn bespreekbaar. Wel staan de discussies van de Talmoed in de traditie van de Bijbel en het Joodse volk, maar staan tevens open voor alle mogelijke vragen. De invloed van de Talmoed op het concept van de minimale normen voor een beschaafde samenleving is nog niet beschreven, maar zal vermoedelijk groot zijn.

Open leergesprek
Dat de Talmoed-overlevering (Babylonisch en van Jeruzalem) is opgeschreven, is in zekere zin tegenstrijdig. Want de Talmoed is de neerslag van mondelinge gesprekken en beslissingen van leerlingen en leermeesters. De bedoeling was nu juist om deze overleveringen van leergesprekken en beslissingen ongeschreven te houden, bedoeld voor open leergesprek, debat en besluitvorming. Toch zijn de gesprekken en conclusies uiterst kort als samenvatting per categorie opgeschreven en overgeleverd. Want oorlogen en vervolgingen hebben de Talmoedische overlevering bijna gesmoord en uitgedoofd.

Twee voorbeelden kunnen worden genoemd in Europa alleen al. Met en na de eerste kruistocht zijn in Parijs alle Talmoedim verzameld en verbrand in een zeven dagen durende vuurzee – op een vergeten exemplaar na… Tijdens de Tweede Wereldoorlog is door het Nazisme hetzelfde geprobeerd. Vandaag de dag echter is de Talmoedische overlevering weer springlevend.

Voor meer informatie: Leerhuis Ashuv Eleicha; e-mail: secretariaat@ashuveleicha.org
Locatie: In t’Scheepke, Rijnstraat 434, 2953CT te Alblasserdam.
Aanvang: 19:30 uur
Toegang gratis. Wel stellen we aan u een vrijwillige bijdrage (tzedaka) voor als schenking aan dr. de Leeuwe in zijn belangrijke werk. Ingezamelde gelden zullen worden aangewend voor het culturele doel om de Talmoed op betrouwbare wijze toegankelijk te maken in het Nederlands.

De inhoud van deze aankondiging dient uitsluitend ter informatie. Standpunten en meningen van de organisatoren zijn niet zonder meer een reflectie van die van Radio Israel.

EN / NL/ עב