Nb: Voorgaande week hebben we deze Parashat eveneens behandeld. Dat berustte helaas op een misverstand waarvoor onze excuses.

We lezen:
Thora Numeri 1 t/m 4:20
Haftara  Hosea 2:1-2:22
Tweede testament Romeinen 9:22,23

Met Bemidbar zijn we aangekomen bij weer een nieuw boek. Deze  34ste parasja draagt de naam van de eerste woorden van het Bijbelboek,  Bemidbar; “in de wildernis of in de woestijn”. Het boek is bij ons bekend onder de Latijnse naam Numeri  – ‘getallen’ n.a.v. het gebod van de Heer aan Mozes om een volkstelling uit te voeren. Dit wordt verder uitvoerig beschreven hoeveel mannen van boven de twintig er bij iedere stam horen en geteld moeten worden. Kijken we eerst even terug dan zien we dat in Genesis de weg van de Ene begon via de Aartsvaders Abraham, Izaäk en Jacob, individuen, families en dit uitgroeiden tot een volk waar we in Shemot (Exodus) over lezen. Een volk dat na zware slavenarbeid bevrijd en uitgeleid wordt uit de gevangenschap van de Farao in Egypte na Zijn roep Vayikra (Leviticus). Vervolgens Zijn rechtsregels, de Thora ontvangt op de berg Sinai, en instructies voor de bouw van de Tabernakel, en bepalingen over  heiligheid, rein en onrein.

De eerste tien hoofdstukken van Bemidbar behandelen 20 dagen waarin twee tellingen en de organisatie gericht was op de voorbereiding van de tocht van het volk door de woestijn. De Israëlieten zullen door de wildernis trekken, getest worden, beproevingen moeten doorstaan en de dood van een generatie volgt bij de grenzen van het Beloofde Land. In de Schrift is de wildernis (midbar) niet noodzakelijk een woestijngebied, maar het niet in kaart gebrachte gebied waar wij ons tijdens een verbanning gewoonlijk in bevinden. Deuteronomium 8:16 geeft ons meer inzicht in het doel van de wilderniservaring: Hij die u in de wildernis voedde met manna, dat uw vaders niet kenden, opdat Hij u bescheiden zou kunnen maken en dat Hij u zou kunnen testen, om u bij het laatste einde goed te doen. In de wildernis voedt Hij ons met Zijn manna. Het brood des levens, Joh. 6:36: “Voorzeker zeg Ik tot u; niet Mozes gaf u het brood van de hemel, maar Mijn Vader geeft het u. Zo op weg gaan en blijven, zullen we met Jahweh Nissi “de Here is een banier” aan onze zijde, met vlag en wimpel standhouden in deze midbar en gaat de steppe bloeien en juichen!

Uitzending
Iedere vrijdag 21:00 uur

Herhalingen
zaterdag   02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag     02:00 en 09:00 uur
maandag  02:00 uur

מתפלל לשלום ישראל Shalom,

Presentatie: Arnold Visscher

EN / NL/ עב