Op het Joods monument in Den Haag staat een voor de meeste mensen raadselachtige Bijbeltekst: “Gedenk wat Amalek u gedaan heeft.” Waarom staat die onbekende Amalek op een monument van de Holocaust? 

Op 24 februari DV zal Klaas de Jonge bij Leerhuis Zwartewaterland een lezing geven over antisemitisme vanuit de tekst: “De hand op de ​troon​ van de HEERE! De strijd van de HEERE zal tegen ​Amalek​ zijn” (Deut. 17:16).
Vanuit deze duizenden jaren oude tekst kom ik uit bij de achtergronden het tegenwoordige antisemitisme. Waarom die haat tegen de Joden?

Dit leerhuis is vrij toegankelijk en wordt gehouden in het Hervormd Centrum te Genermuiden.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

 

EN / NL/ עב