“De voornaamste wens van iedere ‘realistische’ Palestijn vandaag de dag is het verkrijgen van een vergunning om in Israël te werken,” geeft de voormalige minister van Koeweit toe.

Een voormalig hooggeplaatst lid van de Koeweitse regering benadrukte deze week dat het Palestijnse leiderschap in hoge mate verantwoordelijk is voor het lijden van de Palestijnse Arabieren.

Dit is geen kleinigheid, gezien het feit dat Koeweit de Golfstaat is die het vijandigst staat tegenover Israël. Zelfs terwijl zijn buren de betrekkingen met de Joodse staat normaliseren, is Koeweit standvastig gebleven in zijn verbintenis tot de oude aanpak van de Arabische Liga van het “Palestijnse probleem”. Dat wil zeggen: geen betrekkingen met Israël, totdat een Palestijnse staat is opgericht die aan alle Palestijnse eisen voldoet.

In zijn artikel voor de Saoedische krant Independent Arabia sprak de voormalige minister van Informatie van Koeweit, Sa’ad Bin Tefla Al-Ajmi, Israël niet vrij van verantwoordelijkheid voor het Palestijnse lijden, maar benadrukte hij dat de Joodse staat lang niet de enige schuldige is.

Met een beschuldigende vinger naar het corrupte en ineffectieve regime van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, schreef Al-Ajmi:

“De Palestijnen ondervinden in de eerste plaats onderdrukking en onrecht vanwege de bezetting. Maar zij begrijpen ook dat hun leiderschap de mede verantwoordelijkheid draagt voor hun voortdurende lijden en onderdrukking.”

Hij merkte verder op dat ondanks de rol van Israël in dit drama, de meeste Palestijnen toegang en werk willen krijgen in de Joodse staat:

“Ondanks de bezetting en de onderdrukking is de belangrijkste wens van iedere ‘realistische’ Palestijn vandaag de dag het verkrijgen van een vergunning om binnen Israël te werken, zelfs om te werken aan de bouw van nieuwe nederzettingen op zijn grondgebied.”

Hetzelfde kan zeker niet worden gezegd van een toekomstige Palestijnse staat, zoals blijkt uit een recente enquête waaruit blijkt dat een meerderheid van de Arabische inwoners van Jeruzalem veel liever Israëlisch staatsburgerschap heeft dan staatsburgerschap in een Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad.

Al-Ajmi wees er eveneens op dat geen enkele Israëlische Arabier ooit zijn of haar Israëlisch staatsburgerschap heeft opgegeven om zich bij de “Palestijnen” te voegen.

Veranderende houdingen in Koeweit
Hoewel Koeweit als geheel vijandig tegenover Israël blijft staan, is de voormalige minister van Informatie niet de eerste die dat afgezaagde standpunt ter discussie stelt.

Eerder dit jaar ontsloeg een alom gerespecteerde Koeweitse krant een van haar journalisten wegens openlijk contact met Israel Today’s eigen correspondent voor Arabische aangelegenheden, Dr. Edy Cohen.

Jasem Aljuraid wekte wijdverbreide verontwaardiging toen hij op Twitter reageerde op Cohen door te wensen dat Koeweit zich spoedig zou aansluiten bij de Akkoorden van Abraham en Joodse bezoekers zou verwelkomen.


Bronvermelding:
Datum:        19-07-2022
Auteur:        Redactie Israel Today
Beeld:         Flash90
Website:      israeltoday.nl


 

 

 

EN / NL/ עב