SGP-voorman Kees van der Staaij is hard geclasht met andere partijen tijdens een debat over medisch-ethische kwesties. Het ging daarbij onder meer over demonstraties bij abortusklinieken. Meerdere partijen vinden dat een groot probleem. Lilianne Ploumen wil zelfs dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid met de volgens haar intimiderende demonstranten in gesprek gaat.

“We kunnen anders denken over de keuzevrijheid van vrouwen”, stelt Ploumen. “Laten we vaststellen: we denken daar anders over. Maar de heer Van der Staaij zou toch met mij eens moeten zijn dat wij demonstranten die vrouwen intimideren en verschrikkelijke leuzen naar vrouwen roepen, best wel tot de orde zouden mogen roepen. Zou hij dat met mij willen doen?” Van der Staaij reageert: “Ik kom vooral veel laster en verdachtmakingen tegen en weinig feiten. Er waren duizenden mensen bij de Mars voor het Leven, hoeveel rare borden heeft u gezien? Er is juist heel veel bewustzijn dat je de zaak waar je voor staat, bescherming van het ongeboren leven, juist verknald als je daar zulke uitingen aan doet dat het juist verontwaardiging oproept.”

“Er waren duizenden mensen bij de Mars voor het Leven. hoeveel rare borden heeft u gezien?”

“Ik heb mensen gesproken en gevraagd waarom ze niet alleen naar de Mars voor het Leven komen, maar ook naar bijvoorbeeld abortusklinieken. Ze vragen hen ook of ze hulp willen bij achterliggende problematiek. Vaak is dat gewoon het geval. Dat stimuleert hen om dat te doen.”

Ploumen stelt vervolgens dat ze dat niet vroeg. Ze vraagt of Van der Staaij wil veroordelen dat mensen leuzen als ‘u heeft bloed aan uw handen’ en ‘kindermoordenaar’. “Dat kan toch ook niet passen bij de religieuze oriëntatie van de heer Van der Staaij? Ik ben opgegroeid met een God die vooral vergevingsgezind is maar ook streng is als je andere mensen pijn doet terwijl ze dat op geen enkele manier verdienen.”

“Natuurlijk moet het niet de inzet zijn om mensen veroordelend toe te spreken”, aldus de SGP-voorman. “Maar ik zeg daar wel bij: ik merk dat er heel veel laster is dat dit aan de orde zou zijn. Maar het is niet het beeld wat ik herken. Geen enkel misverstand: mensen moeten ten alle tijden respectvol tegemoet getreden worden en nooit vanuit een veroordeling naar mensen toe.”

Ook Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks mengt zich in het debat. “Vorige week kreeg ik het bericht van twee vrouwen die huilend in een abortuskliniek kwamen omdat ze geïntimideerd werden. Zegt meneer van der Staaij dan dat deze vrouwen zich aanstellen?” Van der Staaij: “Als mensen daar huilend naar binnen te gaan en het heeft te maken met die bejegening zou ik zeggen: koppel dat vooral terug naar degenen die een vergunning hebben om daar te staan.”

“Ik merk dat er heel veel laster is dat dit aan de orde zou zijn”

Vervolgens wordt er gesproken over de begeleiding in abortusklinieken waarbij Van der Staaij zegt talloze voorbeelden te kennen van vrouwen die achteraf stelden dat ze bij een betere begeleiding niet voor abortus hadden gekozen. “Dat vind ik een hele schokkende opmerking”, reageert Ellemeet. “Dit zijn abortusartsen die zorvuldig worden opgeleid, ze begeleiden vrouwen zorgvuldig en nu zegt de SGP dat die zorg ontoereikend en sturend is. Dat vind ik heel erg ver gaan.” Van der Staaij: “Ik zou dat ook niet zelf verzinnen als ik geen vrouwen had gesproken die dat zelf ervaren hebben. Ik hoop niet dat GroenLinks zegt: omdat artsen goed opgeleid zijn, geloven we vrouwen niet die in de praktijk ervaren hebben dat onvoldoende alternatieven aangreikt hebben gekregen.”

Bekijk hieronder het hele debat waarin onder meer kindereuthanasie ter sprake komt.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   05-12-2019
Auteur:   Patrick Simons
Beeld:    CIP
Website: https://cvandaag.nl/

– – – – –

EN / NL/ עב