Tijdens de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer voor een motie van Jan Paternotte (D66) en Nevin Özütok gestemd voor een periodiek onderzoek naar de problematiek van racisme, antisemitisme en discriminatie. Alleen PVV, FVD en Van Haga stemden tegen.

“Nederland is wereldkampioen statistiek”, aldus Paternotte tijdens de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken. Op het gebied van racisme en antisemitisme gaat het om aangiftes en meldingen. “We hebben dit jaar een recordaantal meldingen van antisemitisme, bijvoorbeeld”, verwijzend naar de CIDI-antisemitismemonitor. “Maar we weten uit onderzoek dat de meeste mensen niet de moeite nemen om te melden, of überhaupt niet weten dat dat kan. Daardoor weten we ook niet waar discriminatie precies plaatsvindt en of racisme een groeiend of een krimpend probleem is. We zien vaak onderzoeken van universiteiten met schokkende bevindingen”, zo constateert Paternotte.

Het D66-Kamerlid riep tijdens het debat op de feiten op tafel te leggen. leg de feiten op tafel, centraal, net als voor veiligheid en gezondheid, bijvoorbeeld door het CBS hierover te laten publiceren in een tweejaarlijkse monitor discriminatie, racisme en antisemitisme”. Samen met Özütok diende Paternotte hiertoe een motie in.

In de motie wordt benoemd dat meldings- en aangiftebereidheid van incidenten van racisme, antisemitisme en discriminatie laag is. Het CIDI, de antisemitismewaakhond in Nederland, herkent dit beeld. Regelmatig geven melders van een antisemitisch incident bij het CIDI aan dat ze zich door de politie niet serieus genomen voelen, in sommige gevallen is er zelfs geen sprake van bereidheid de aangifte op te nemen. Hierdoor is de aangiftebereidheid laag.

Een onderzoek door het Fundamental Rights Agency bevestigt dat aangiftebereidheid onder slachtoffers van antisemitisme laag is. In de enquête door de FRA, heeft slechts 25% laten weten antisemitische incidenten die ze zijn overkomen te hebben gemeld bij de politie, een belangenorganisatie of elders.

Indieners Paternotte en Özütok zijn “van mening dat voor goed zicht op de ontwikkeling van de problematiek van racisme, antisemitisme en discriminatie actief, periodiek en repliceerbaar onderzoek nodig is”. Hun motie “verzoekt de regering, in overleg met het CBS en eventuele andere centrale onderzoeksinstellingen te onderzoeken of een dergelijk periodiek onderzoek uitgevoerd kan worden”.

De motie van D66 en GroenLinks kon op grote steun van de Kamer rekenen en is aangenomen. De enige fracties die tegenstemden, waren PVV, FVD en eenmansfractie Van Haga.

Premier Rutte onderstreept dat antisemitisme goed in kaart gebracht wordt, door “niet in de laatste plaats het CIDI”. #abp2020 pic.twitter.com/XZNu4gVDfC


Bronvermelding:
Datum:        01-07-2020
Auteur:        Elkan van der Raaf
Website:      CIDI


 

EN / NL/ עב