De Tweede Kamer heeft ingestemd met een hernieuwde motie-Van der Staaij. Deze motie roept (nogmaals) Nederland op om niet meer voor eenzijdige anti-Israelresoluties te stemmen bij de Verenigde Naties. Van der Staaij wil hiermee zorgen dat Nederland nu ook echt tegen zal stemmen in plaats van zich te onthouden van stemming.

Het dictum van de motie is vrij helder. De indieners Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV) en Segers (CU) schrijven dat de Kamer de regering eerder heeft verzocht om niet meer voor anti-Israelresoluties te stemmen. maar aangezien de Nederlandse VN-delegaties nog regelmatig zich van stemming onthielden, zagen zij de noodzaak om de zaak wederom te agenderen. Met de zinssnede “verzoekt de regering, zich in dergelijke gevallen niet slechts van stemming te onthouden maar ook tegen eenzijdige anti-Israëlische initiatieven te stemmen“, hopen zij nu ervoor te kunnen zorgen dat Nederland ook echt gaat tegenstemmen.

Recentelijk onthield Nederland zich nog van stemming bij een anti-Israelresolutie bij de Mensenrechtenraad, maar eerder stemde Nederland nog tegen een rabiate anti-Israelresolutie bij de WHO. In voorgaande jaren stemde Nederland nog regelmatig voor de vele anti-Israelresoluties binnen de verschillende organen van de Verenigde Naties. De SGP is al langer kritisch op de houding van Nederland ten opzichte van anti-Israelresoluties binnen de verschillende VN-gremia. Ook de PVV en de ChristenUnie zijn regelmatig zeer fel op het stemgedrag van de Nederlandse vertegenwoordiging bij de VN.

Naast de SGP, PVV en de ChristenUnie stemden ook VVD, CDA, PVV, FvD, JA21, BBB en groep-Van Haga voor, waardoor er een meerderheid in de Tweede Kamer is voor deze motie. Of nu de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties nu ook haar stemgedrag zal aanpassen, moet nog blijken. Maar het signaal vanuit het Nederlandse parlement is helder en nogmaals bevestigd door deze stemming.


Bron: Cidi.nl


 

 

EN / NL/ עב