Een nieuw wetsvoorstel, onder de naam ‘Schools Bill’, brengt de invloedrijke rabbijn Yisroel Meir Greenberg in beweging. Hij spreekt zich fel uit tegen het nieuwe wetsvoorstel, dat de vrijheid van zelfstandige scholen beperkt en hen verplicht om les te geven over gevoelige (levensbeschouwelijke) thema’s, waaronder de lhbtg-gemeenschap. Door zijn uitspraken sluit hij zich aan bij zijn orthodoxe geloofsgenoten. Zij zijn oprecht bang dat de ‘Schools Bill’ de positie en de rechten van hun zelfstandige Talmoedscholen aantast en ze onder grote druk komen te staan.

Door Philip van den Berg

Schools Bill
De ‘Schools Bill’ diende het Ministerie van Onderwijs in om het onderwijs(systeem) in Engeland te hervormen. Hoewel de aandacht ook uitgaat naar het verbeteren van het niveau binnen het onderwijs, is de kern van dit voorstel dat de overheid de ruimte krijgt om handelend op te treden tegen (zelfstandige) scholen. Dit doet de overheid wanneer scholen en andere onderwijsinstellingen ‘illegaal’ zouden handelen. Ter illustratie, wanneer een school geen onderwijs geeft over bijvoorbeeld de lhbtq-gemeenschap, heeft zoiets bepaalde gevolgen, waaronder het (tijdelijk) sluiten van desbetreffende onderwijsinstelling.

Talmoedschool
Het nieuwe wetsvoorstel, de ‘Schools Bill’, leidt er ook toe dat sommige onderwijsinstellingen in de problemen komen, bijvoorbeeld de Joodse Talmoedscholen. Deze scholen, ook bekend onder de naam jesjiva’s, ontvangen geen enkele vorm van financiële ondersteuning  vanuit de overheid. Een Talmoedschool ontvangt giften van derden, waaronder particulieren en Joodse instellingen en organisaties.

Echter, als het nieuwe wetsvoorstel wordt aangenomen, moeten de jesjiva’s ook voldoen aan de nieuwe ‘spelregels’ binnen het onderwijssysteem. Dit roept veel vragen op, want tot op heden werden voor deze en andere gelijkvormige onderwijsinstellingen uitzonderingen gemaakt. Dit vanwege hun grondslag op een bepaalde levensbeschouwing en het strikt toepassen van hun godsdienstige geschriften, bijvoorbeeld de Thora.

Petitie
Het is dan ook niet vreemd dat de orthodoxe Joden en anderen protesteren en zich verzetten tegen de invoering van de ‘Schools Bill’, waaronder de liberale en invloedrijke rabbijn Yisroel Meir Greenberg. Ook hij ondertekende de petitie, die door enkele orthodoxe Joden werd opgestart, en inmiddels door vele duizenden mensen is ondertekend.

De redenen waarom de orthodoxe Joden bezwaar maken tegen dit nieuwe wetsvoorstel, deze ligt momenteel bij het Hogerhuis, is dat hun Talmoedscholen, zich laten leiden door de Thora en hun eeuwenoude Joodse traditie van onderwijs. Niet voor niets zitten op een Talmoedschool alleen ongehuwde jongens en (jonge) mannen. De orthodoxe Joodse meisjes en (jonge) vrouwen hebben hun eigen onderwijsinstelling.

Godsdienstvrijheid
De petitie maakt duidelijk dat veel (orthodoxe) Joden zich niet kunnen vinden in de hervormingen die op stapel staan. Dit ondanks het feit dat sommige Joden deze hervormingen juist toejuichen. Zij benadrukken dan ook dat de ‘Schools Bill’ ten koste gaat van de bestaande godsdienstvrijheid in Engeland.

De tegenstanders van de ‘Schools Bill’ geven aan dat wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, dat een teken aan de wand is. Ofwel, een duidelijk signaal dat de Joods orthodoxe gemeenschap niet meer welkom is in Engeland. Want blijkbaar past de Joods orthodoxe geloofsovertuiging, inclusief de wijze waarop zij dit praktiseren, zoals de Talmoedschool, dan niet meer binnen het denkkader en de beleving van de Engelse samenleving.

EN / NL/ עב