Door de strijd tussen Hamas en Israel is het in diverse Israëlische steden tot heftige botsingen gekomen tussen Arabische en Joodse bevolkingsgroepen. Messiasbelijdende Joden en Arabische christenen bidden om en verlangen naar onderlinge verzoening.

‘We moeten elkaar liefhebben en ons verzetten tegen geweld,’ aldus Saleem Shalash, voorganger van de ‘Home of Jesus the King Church’ in Nazareth. ‘Er sterven onschuldige mensen, allemaal door haat. Het is de satan die ernaar streeft gezinnen te vernietigen en de relatie tussen Joden en Arabieren kapot te maken. Deze strijd is meer een geestelijke dan een politieke strijd. We leven in het laatste der dagen, waarin veel profetieën worden vervuld: oorlogen en geruchten van oorlogen. De satan probeerde Jezus ervan te weerhouden naar het kruis te gaan in een poging de redding van de mensheid te voorkomen. Hij doet nu hetzelfde om de voortgang van Gods werk en het herstel van Israel te dwarsbomen. Maar het zal hem niet lukken.’

David Ortiz, die onder Joden en moslims werkt, ziet als één van de oorzaken van de onrust in het land het feit dat er nog steeds geen nieuwe regering is in Israel. ‘Laten we God bidden dat Hij ons een goede regering zal geven. Leiders moeten vaders en moeders zijn. Paulus zegt: “Jullie hebben veel leraren, maar weinig vaders”. Dit missen we nu.’

Verder merkt hij op: ‘De recente gebeurtenissen in Israel hebben de hoop van de Israëlische Arabieren voor integratie in de samenleving verpletterd, onder meer doordat rechtse Knesset-leden weigeren om met Arabische partijen om tafel te zitten.
Gelovigen zouden moeten bidden voor zowel Joden en Arabieren, om door te gaan met het bouwen van bruggen voor mensen aan beide kanten.’

Leah Ortiz, verbonden aan de gemeente Ariel Congregation, geeft een praktisch advies: ‘Op dit soort momenten moeten we ons gezamenlijk inspannen om met elkaar in gesprek te blijven. Zoek contact met elkaar. Als Joden Arabische buren hebben, praat met ze en vraag of je ze kunt helpen. En hetzelfde geldt voor Arabieren.
Blijf weg van haat. Vraag de Heere om je hart te vullen met Zijn liefde.’

Haar man Shalash Ortiz vult aan dat de kerk geen enkele tolerantie mag hebben voor racistisch geweld. ‘Als gelovigen moeten we respect en liefde voor elkaar tonen. We hebben ons hele leven al samen geleefd als één familie. Veel van mijn vrienden zijn Joods en veel Joden hebben Arabische vrienden. Dit onderlinge geweld moet stoppen, dat doet alleen maar pijn.’ (Bron: All Israel News, RD)

 

EN / NL/ עב