In Zweden gebeurden bijzondere dingen toen Joodse en Arabische Israëli’s samen het Evangelie brachten. Het was een team van het Bible College van One for Israel. Al jarenlang gaan zendingsteams zo de wereld in om wat ze geleerd hebben ook in praktijk te brengen. Ze brengen opnieuw het Evangelie vanuit Israel naar de volken.

In veel Europese landen wonen duizenden moslim-vluchtelingen uit landen die gesloten zijn voor het Evangelie. Maar er gebeuren soms wonderen wanneer ze in Europa in contact komen met het Evangelie, gebracht door mensen uit Israel.

Het zendingsteam ging aan de slag op de straten van Zweden en getuigt van Gods werk in de contacten die ze hadden. ‘Als we moslims aanspraken die afkomstig waren uit het Midden-Oosten, waren ze verbaasd om ons in Zweden te ontmoeten. Verscheidene moslims stonden open voor gesprekken over Jezus en over de boodschap van het Evangelie.’

Bijzondere ontmoeting
De Joodse studenten in het team spraken een vrouw aan die een boerka droeg. In het Engels en in het Arabisch zeiden ze tegen haar: “God is liefde”. Het raakte haar en ze vroeg waar ze vandaan kwamen. Toen ze hoorde dat zij uit Israel kwamen, keerde ze zich om en liep naar de bus om te vertrekken. Maar ze bedacht zich en kwam terug.

Moti, één van de Joodse teamleden, merkt op: ‘We vertelden haar dat we Messiasbelijdende Joden en Arabische christenen uit Israel waren. En dat we gekomen waren om het goede nieuws over Jezus te delen. Ze was geschokt.’

Het werd spoedig duidelijk waarom ze zo geschokt was. Ze vertelde dat ze een Palestijn was en dat haar opa in 1948 door het Israëlische leger uit zijn huis, dichtbij het Meer van Galilea, was verjaagd. Eerst was hij naar Libanon gevlucht en later vestigde hij zich in Zweden.

Moti reageerde: ‘Ik zei tegen haar dat het me speet wat er met haar opa was gebeurd. Ik voel je pijn. Ik was er niet bij, maar vandaag ben ik hier om “sorry” tegen je te zeggen. Ik hoop dat je ons kunt vergeven.’

Dit leidde tot een bijzonder gesprek over het geloof, dat werd afgesloten met gebed. Ze kwam nog niet tot geloof, maar we baden dat ze andere christenen zou ontmoeten en dat God haar hart zou openen voor de Heere Jezus.’

Onverwacht telefoontje
Ook konden ze het Evangelie delen met een moslimman, waarna ze verder trokken naar Stockholm. Daar kregen ze een telefoontje van deze man. Hij vertelde dat hij sinds hun gesprek over Jezus, alleen maar daaraan kon denken. Hij wilde meer over Jezus horen en sprak af in contact te blijven met het team, ook als ze weer terug zouden zijn in Israel.

Het zendingsteam ontmoette in Zweden ook drie Israëli’s. ‘Eén van hen vertelde dat ze kort daarover al twee christenen had ontmoet die haar over het Evangelie hadden verteld. Ze zei: “Als dit een derde keer gebeurt, zal ik in Hem gaan geloven.” Op internet had ze al veel video’s in het Hebreeuws over Jezus bekeken.’

Met een moslimvrouw kon worden gebeden en ze kwam tot geloof in de Heere Jezus. Het gaf haar heel veel vreugde. Daar bleef het niet bij, ook een moslimman uit Irak gaf zijn hart aan de Heere Jezus.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:       20-07-2019
Auteur:       Dirk van Genderen
Website:     https://dirkvangenderen.nl/

– – – – –

EN / NL/ עב