Morgen is het Jom Hashoa in Israël.
Dit is de nationale shoa/holocaust herdenkingsdag in Israël. Deze dag is ter nagedachtenis aan de 6 miljoen Joden die omgekomen zijn gedurende WOII. In de Portugese Synagoge in Amsterdam wordt er een herdenkingsdienst gehouden namens 34 Joodse organisaties in Nederland.
In voorgaande jaren werd deze herdenking altijd in de oude stads schouwburg van Amsterdam gehouden, maar omdat er bouwwerkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van het Nationaal Holocaust Museum, zal de herdenking dit jaar in de Portugese Synagoge plaatsvinden.
Datum: 18 april 2023 | 27 Nisan 5783
Tijd: 19.00-20.00 uur (inloop vanaf 18.15 uur)
Locatie:
Portugese Synagoge
Mr. Visserplein 3
Amsterdam

Waarom Shoa en geen holocaust?
Shoa is Hebreeuws ( השואה = Ha-Shoah) voor catastrofe, die heeft plaatsgevonden tijdens de 2e wereld oorlog. Deze catastrofe resulteerde in de dood van 6 miljoen Europese Joden. Jom Hashoa valt op 27 Nisan van de Joodse kalender.

Waarom op deze dag?
De Joden kwamen op deze dag in 1943, het was toen Erev Pesach, in het getto van Warschau in opstand tegen de nazi’s, daarom is deze dag gekozen als herdenkingsdag. 1 dag later namelijk vanaf de 28e Nisan werd het getto door de nazi’s ontruimd en werden de Joden die daar nog waren vermoord of naar concentratiekampen afgevoerd en het getto in brand gestoken.
In Nederland werd de stadsschouwburg in Amsterdam gebruikt als verzamelpunt voor alle Joden in Amsterdam die opgepakt werden om vandaaruit getransporteerd te worden naar de kampen.
Holocaust betekent letterlijk brandoffer en is afgeleid van het Griekse holokauston ( ὁλόκαυστον) wat geheel verbrand betekent. Het woord werd in de oudheid gebruikt als aanduiding voor een brandoffer aan een godheid.
Daarom is de Hebreeuwse naam, Shoa ( catastrofe), de benaming van deze dag en is het woord holocaust zeer ongepast.

Brandoffer voor de Heere.
Het brandoffer ( עלה = Olah) was in de tijd van de tabernakel en de tempel een liefelijk reukwerk voor de Heere ( יהוה= JHWH) Num 28:6. Een Olah offer was om relatie met God te bouwen. Olah betekent opgaan, omhooggaan, maar ook ontmoeten en bezoeken. Dit offer wordt ook wel eens toenaderingsoffer genoemd. In Jakobus 4:8 staat nader tot God en Hij zal tot u naderen. Dit is een van de bedoelingen van het Olah offer.

Daarom is holocaust( brandoffer) geen juiste benaming voor datgene wat plaatsgevonden heeft in de 2e wereldoorlog en is Shoa (catastrofe) het woord dat verwoord wat er werkelijk heeft plaatsgevonden.

EN / NL/ עב