Een onschuldige vraag over Jezus van een klasgenootje op de basisschool zette een tienjarige Joodse jongen uit Londen op het spoor van de ontdekking van zijn Messias.

Gerry Cohen, nu 63, kijkt terug op het monumentale effect dat dit op zijn leven heeft gehad, en waarom hij nog steeds gepassioneerd is over de noodzaak voor mede-Joden om Jezus voor zichzelf te vinden.

In een interview met Jane Moxon voor de CMJ (Church’s Ministry among Jewish people) website, herinnert Gerry zich die keer, 53 jaar geleden, toen zijn vriend Nigel hem vroeg: “Wat is Jezus als je Joods bent?

Hij dacht lang na over deze vraag en het was toen hij studeerde voor zijn bar-mitzvah (religieuze meerderjarigheid) een paar jaar later, in 1971, dat hij erkende dat Jezus de lang beloofde Joodse Messias was.

Het gebeurde allemaal in de Jezus Tent op een plaatselijke kermis. Op een krijtbord buiten deze tent, merkte Gerry het gebruik op van het Hebreeuwse woord Shalom (wat volledige vrede en welzijn betekent) en ging naar binnen om te klagen!

Hij raakte aan de praat met een man die Paul Stone heette, wat op zich al vreemd was, want dat was de volledige naam van zijn broer – de achternaam van hun familie was veranderd in Stone als reactie op het antisemitisme waarmee zijn vader in East End te maken kreeg, direct na de Tweede Wereldoorlog.

Paul legde uit dat het de taal van de Joden was, van wie onze Messias kwam, en vertelde me alles over Jezus,” herinnerde Gerry zich. “Ik was net 12½ jaar oud. Toen Paul sprak over de noodzaak van schuldbelijdenis en vergeving van zonden, wist ik dat ik mijn ouders niet geëerd had, dat ik gestolen had, gelogen – ik had God niet op de eerste plaats gezet in mijn leven – wat allemaal in strijd is met de geboden.

De volgende avond keerde Gerry terug naar de tent, dit keer in tranen, zich realiserend hoe ver hij tekort was geschoten in Gods mitzvot – Zijn geboden. Iemand bood aan om met hem te bidden.

Ik realiseerde me dat, wanneer hij bad, hij sprak tot Iemand die hij persoonlijk kende. Ik huilde en vroeg om vergeving, en vroeg Yeshua (Hebreeuws voor Jezus) om zijn rechtmatige plaats in mijn leven in te nemen.

Nu werd mijn bar-mitzvah duidelijk. Ik begreep plotseling wat het allemaal betekende over de zoon (van Abraham) die de heuvel opging om geofferd te worden (Genesis 22), en hoe het een beeld was van wat de Messias voor ons zou doen op de heuvel van Golgotha buiten Jeruzalem.

Maar ik wist dat ik niet gestopt was met Joods zijn. Ik had onze Messias gevonden! En ik wist dat mijn Joodse Messias is wie Hij zegt dat Hij is. Hij is het echte origineel.”

Maar er moest een hoge prijs betaald worden. Nadat hij terugkwam van een periode in het leger, werd hij gedwongen te kiezen tussen Jezus en zijn familie. Hij ging naar huis in het vertrouwen dat God genadig zou zijn. Gelukkig kwam er na verloop van tijd verzoening op dit front en werd hij een zeer geliefd leraar Godsdienstwetenschappen op middelbare scholen, waarbij hij intussen zijn naam weer veranderde in Cohen.

Hij is een begenadigd musicus en staat ook bekend als de ‘Kosher Crooner’. Hij is co-leider van Beit Sar Shalom, een Messiaanse gemeente van Joodse en niet-Joodse gelovigen in Londen, en hij is ook vele jaren betrokken geweest bij de British Messianic Jewish Alliance – hij is hun vice-voorzitter.

Gerry spreekt graag in kerken in het Verenigd Koninkrijk en in het buitenland, hij leidt vaak retraites en deelt zijn eigen aanbiddingsliederen en studiemateriaal, hij moedigt Joodse en niet-Joodse gelovigen aan om van elkaars achtergrond te leren en samen Gods gezin op te bouwen.

Hij zegt: “Ik ben God zo dankbaar dat Hij mijn ogen heeft geopend toen ik blind was.

Gerry kan gecontacteerd worden op beitsarworship@gmail.com 


Bronvermelding:
Datum:        04-04-2022
Auteur:        Charles Gardner
Beeld:          Gerry Cohen vond Jezus op jonge leeftijd. Foto: Courtesy
Website:      israeltoday.nl


 

EN / NL/ עב