De HEERE zegene u
en behoede u!

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig!

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u
en geve u vrede!

Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen zegenen.

 

EN / NL/ עב