De Cherokee-stam is een van de bekendste indianenstammen. Die zouden in de Amerikaanse staat North Carolina hebben geleefd, maar uit historische bronnen blijkt dat ze daar pas vanaf het begin van de 18e eeuw zijn gaan wonen.

Academische fraude

In 1976 kregen archeologen de opdracht van de regering van North Carolina om aan te tonen dat de Cherokee al meer dan 1000 jaar daar woonden. Prompt werden allerlei plekken en voorwerpen aangeduid als ‘Cherokee’ of ‘Proto-Cherokee’.

Helaas hebben deskundigen elkaar jarenlang nagepraat. Hierdoor zijn zelfs de hedendaagse Cherokee erin gaan geloven, zodat ze zichzelf nu zien als de belangrijkste indianenstam, verantwoordelijk voor allerlei uitvindingen en dat zelfs de Azteken en Maya’s van hen afstamden. Het voordeel van deze denkwijze is dat via een omweg nu toch de waarheid boven tafel lijkt te komen.

Cherokee-prinses

Veel Amerikanen willen een graantje meepikken van de (valse) faam die de Cherokee-indianen hebben gekregen. Miljoenen Amerikanen beweren dat hun overgrootmoeder een Cherokee-prinses was. En daar valt geld aan te verdienen, want met behulp van een DNA-onderzoek kunnen mensen uitzoeken of ze inderdaad indiaans bloed hebben. Daarvoor moeten genetici eerst weten wat de kenmerken zijn van het Cherokee-DNA.

Opzienbarende ontdekking

Bij de DNA-tests van de Cherokee-indianen kwamen een paar bijzonderheden naar boven. Hun DNA verried namelijk dat ze van oorsprong uit het Midden-Oosten kwamen en een Semitische afkomst hebben, net als de Israëlieten. James Adair, een achttiende-eeuwse onderzoeker naar de Amerikaanse indianen, verwoordde dit al in zijn standaardwerk The History of the American Indians door te stellen dat de Cherokee een vorm van Hebreeuws spraken.

Verloren stammen?

Seculiere onderzoekers hebben geen idee hoe Semitisch DNA in Noord-Amerika terecht kon komen voor Columbus het continent ontdekte. Maar Bijbels gezien valt er wel wat voor te zeggen. Het Tienstammenrijk, dat in 722 v.Chr. door de Assyiërs in ballingschap werd weggevoerd, is immers nooit teruggekeerd. Zijn een aantal Israëlieten naar Amerika geëmigreerd?
Ook interessant is dat Tjarko Evenboer in De Wereldwijde Vloed beschrijft dat er Mexicaanse indianen zijn die afstammen van de Israëlische stam Dan. Mogelijk geldt dat ook voor de Cherokee. In elk geval lijkt dit aan te geven dat er contact tussen Amerika en het Midden-Oosten was, lang voordat Columbus de plas overstak.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   17-06-2019
Auteur: 
Beeld:    Pixabay
Website: https://logos.nl

– – – – –