“Sterk de verdedigers van ons heilige land, en laat onze God hen redding en overwinning schenken, en schenk hen vrede,” zei hij.

(8 oktober 2023 / JNS)
Hieronder volgt de volledige tekst van de toespraak van de Israëlische president Isaac Herzog tot de natie:

Mijn mede-Israëliërs, mijn zusters en broeders, ik richt me vandaag tot jullie terwijl we midden in een felle oorlog zitten die een wrede vijand ons heeft verklaard.

Ik wend me tot u terwijl de Israël Defense Forces aan een breed front vechten, op een moment dat velen van ons onder vuur liggen en in onzekerheid verkeren, met ons leven voor ons, en terwijl de noodhulpdiensten, medische en reddingsdiensten zich grote inspanningen getroosten om levens te redden, en verschillende bronnen zich inspannen om ons op een betrouwbare en nauwkeurige manier op de hoogte te brengen van de situatie in het veld en van de slachtoffers.
Deze momenten zijn ondraaglijk. Iedereen rouwt en rouwt om “de pracht van jeugd, de charme van dapperheid, de heiligheid van wil en de toewijding van opoffering die tot een einde kwamen in de zware gevechten” [Yizkor gedenkgebed].
We hebben allemaal gezien hoe onze vijanden met onmenselijke wreedheid aanvallen – ouderen, vrouwen, gezinnen, baby’s, van elke achtergrond, van elk geloof, in kibboetsim, moshavim, in steden en dorpen.
Beesten, ja, monsterlijke beesten, die geen onderscheid maken tussen bloed, die baby’s en oude vrouwen afslachten en ontvoeren, die een moordpartij uitvoeren op onschuldige jonge mensen op een feestje, jonge mensen wier enige zonde was dat ze Israëli’s waren die blij wilden zijn, die feest wilden vieren.
Dit zijn je vijanden, Israël, en we zullen ze overwinnen, met de kracht van de Israël Defense Forces en onze veiligheidsdiensten, en met de kracht van onze geest. Er wordt gezegd: “Dit is de keuze van ons leven, om voorbereid en bewapend te zijn, sterk en vastbesloten, opdat het zwaard niet uit onze vuist wordt geslagen en ons leven niet wordt afgehakt” [uit de grafrede van Moshe Dayan voor Roi Rotberg].
Deze gruwelijke daad, die begon midden op sjabbat op een Joodse heilige dag, waarbij de grens werd overgestoken om de aanval uit te voeren, is een onvergeeflijke zonde. Een zonde die niet alleen werd geleid door een moorddadige terroristische organisatie, maar ook door een kwaadaardige as waarvan de basis in Iran ligt en waarvan de kwaadaardige cellen herhaaldelijk werken om ons, onze geest, onze soevereiniteit en wie we zijn als volk en als land te ondermijnen.
Mijn broeders en zusters: we zijn in een oorlog om ons huis, en we zullen winnen!
Ons land heeft sinds het begin van zijn bestaan gevochten voor zijn bestaan, voor het recht om een vrij volk te zijn in ons land. En tegenover elke tegenslag en vijand, keer op keer, ontdekken we onze veerkracht en onze onbreekbare geest, overwinnen we, vinden we de grootsheid van onze ziel, verrijzen we uit de afgrond van verdriet en smart, en stormen we vooruit.
We overmeesteren de vijand en verslaan hem volledig. We maken duidelijk dat we hier voor altijd zijn – op ons land, in ons land. We zegevieren en bouwen hoger en hoger over dat wat vernietigd werd.
De gebeurtenissen van de afgelopen dagen maken deel uit van een veelzijdige en veelomvattende oorlog. Zo’n oorlog eindigt niet in een oogwenk. Zo’n oorlog heeft ook psychologische kenmerken die ik graag wil benadrukken.
Onze vijanden doen nu grote psychologische inspanningen door middel van cyberaanvallen en het verspreiden van valse films en berichten om angst en bezorgdheid in onze harten te planten. Ze proberen ons te verzwakken. Ze hebben het mis. Er is een feit dat boven elke discussie verheven is – ook deze keer zal de staat Israël winnen. We hebben geen andere optie.
Beste en geliefde burgers van Israël, ik weet hoe moeilijk het is. Ik weet hoeveel pijn het doet. Maar de Israëlische geest heeft altijd gewonnen en zal ook deze keer winnen.
Een paar uur geleden bezocht ik de gewonden en hun families. Ik zag hun Israëlische vrijgevigheid. Ik zag – en geloof me als ik dit zeg – dat onze vijanden zich ernstig vergisten door de kracht van de Israëlische geest te onderschatten.
Want zelfs te midden van zulke ondraaglijke pijn zie je de Israëlische kracht ten volle.
Dankzij de toewijding en verantwoordelijkheid. Dankzij de geest van vrijwilligerswerk en het levendige gevoel van wederzijdse garantie dat we in de hele Israëlische samenleving zien. Dankzij de steun van Joodse gemeenschappen en onze vrienden over de hele wereld. Dankzij het verborgen Israëlische licht dat spontaan tevoorschijn kwam en bewees wat een prachtig iets we hebben.
Dank aan de veiligheids-, nood- en reddingstroepen, zowel regulier als reserve. Dank aan de geweldige burgers en strijders uit de hele Israëlische samenleving, die allemaal kwamen opdagen, al hun verschillen opzij zetten en in onvoorstelbare daden van heldendom met ware woestheid, grenzeloos en onophoudelijk opkwamen om ons huis te verdedigen.
Ik vraag ons allemaal om deze geest van heldendom en saamhorigheid vast te houden. Het is ons krachtigste wapen. Handel verantwoordelijk. Vermijd het verspreiden van ongegronde video’s en geruchten die de vijand dienen. Volg de instructies van het Thuisfrontcommando zorgvuldig op.
Onthoud: De weg naar de overwinning gaat alleen met vastberadenheid, alleen met geloof in de rechtvaardigheid van ons pad, alleen samen, als één met één hart. Maak je geen illusies, er liggen moeilijke dagen voor ons.
Dit is het moment om ons te verenigen tegen de vijand – verenig je en handel vastberaden. Dit is de orde van het uur, en het is een uur van nood. Voor het volk, voor de Knesset, voor de noodregering.
Namens de hele natie condoleer ik de nabestaanden. Ik bied kracht aan de troepen in het veld en hun bezorgde families; ik bid voor een snel en volledig herstel van de gewonden – lichamelijk en geestelijk.
Ik bied kracht en een warme omhelzing aan al diegenen van wie de geliefden nu in onzekerheid verkeren en onbeschrijfelijk lijden ondergaan. We zijn allemaal bij hen en we zullen uit alle macht blijven werken om de twijfels weg te nemen en hun geliefden thuis te brengen.
Ik sluit af met een gebed voor veiligheid en vrede voor ons en voor heel Israël: Sterk de handen van de verdedigers van ons heilige land, en laat onze God hun redding en overwinning schenken en hun vrede schenken.

________________________________________________________

Bronvermelding:

Datum:
08-10–2023

Auteur:
Jonah Jeremy Bob

Beeld:
Israeli President Isaac Herzog addresses the state ceremony marking 50 years since the Yom Kippur War, held at the military cemetery at Jerusalem’s Mount Herzl, Sept. 26, 2023. Photo by Yoav Dudkevitch/TPS.

Website:
www.JNS.org

 

EN / NL/ עב