Nu Trump de Koerden in de steek heeft gelaten, is er een Knesset-lobby opgezet voor het versterken van de Israëlische betrekkingen met de Koerden, misschien de enige natuurlijke bondgenoot van Israël in het Midden-Oosten, waarmee al duizenden jaren een band bestaat.

De speciale lobby in het initiatief van het knessetlid Eli Avidar (Israel Betenoe), lid van de Voorlopige Commissie Buitenlandse Zaken en Defensie. De caucus zal werken aan het vormen van een coalitie van Israëlische, Joodse en internationale organisaties om humanitaire hulp te bieden aan het Koerdische volk. De caucus zal de steun voor de rechten en de strijd van het Koerdische volk bevorderen en proberen te voorkomen dat de internationale gemeenschap de Koerdische kwestie negeert.

De Koerden zijn de grootste bevolkingsgroep ter wereld zonder een onafhankelijke soevereine Staat. Irak, Iran, Syrië en Turkije erkennen het Koerdische nationalisme niet en in sommige van deze landen worden Koerden rechten en autonomie ontzegd. De meeste Koerdische vluchtelingen leven in barre omstandigheden in de diverse landen waar ze verspreid zijn, vooral in Syrië, waar een ernstige burgeroorlog woedt onder het bewind van Bashar al-Assad. Zij worden voortdurend aange­vallen door Turkije. Volgens Avidar zwijgt de hele wereld, terwijl een land met zijn leven betaalt.

‘Het Joodse volk heeft een historische en morele verplichting tegenover het Koerdische volk. Sinds de ballingschap naar het Assyrische koninkrijk in 722 BCE woonden de Joden in Koerdistan (toen Medië geheten) en konden zij een Joods leven leiden onder de bescherming van de dorpsleiders. De Koerden waren ook de enigen die de Iraakse Joden hielpen ontsnappen aan de rellen, en één geval weet ik heel goed, dat zij de familie van wijlen Royal Fouad Gabay, die op 27 januari 1969 naar de galg werd gebracht, het land uit hebben gesmokkeld’, vervolgde Avider.

Eli Avidar benadrukte dat ‘de Koerden en Joden in een bloedverbond met elkaar zijn verbonden. Het Joodse volk, dat door de geschiedenis heen heeft geleden onder het stilzwijgen van andere volkeren, en de Staat Israël moeten zich aansluiten bij het Koerdische volk in hun strijd.’
Vorige week dinsdagavond werd voor de Turkse ambassade in Tel Aviv een demonstratie voor de Koerden gehouden.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   23-10-2019
Auteur:   Yossi Aloni
Beeld:    Pixabay
Website http://www.israeltoday.nl

– – – – –

EN / NL/ עב