De Israëlische hightechindustrie gaat een onzekere toekomst tegemoet, zo blijkt uit een document dat het standpunt vertegenwoordigt van de onderzoeksafdeling van de Israel Innovation Authority. Het document analyseert de huidige en toekomstige macro-economische omgeving en de invloed daarvan op de hightechindustrie en biedt mogelijke oplossingen om de situatie aan te pakken.

Het document presenteert enkele verontrustende cijfers die de uitdagingen voor de Israëlische hightechindustrie belichten. De kloof tussen het rendement van de technologische aandelenindex op de beurs van Tel Aviv en die van Nasdaq wordt steeds groter, wat de vrees doet ontstaan dat er een “splitsing” komt tussen de wereldmarkt en de Israëlische markt, waardoor het voor veel Israëlische hightech bedrijven moeilijk kan worden om investeringen aan te trekken en zij zich gedwongen kunnen zien te sluiten of naar andere landen te verhuizen.

Wat blijkt uit het brancheonderzoeks rapport?

Bovendien blijkt uit een brancheonderzoek dat het aantal in het buitenland gevestigde Israëlische bedrijven aanzienlijk is toegenomen. Vandaag de dag is 80% van de bedrijven al in het buitenland gevestigd. Hoewel de bedrijven zich vooral om technische redenen in het buitenland registreren, blijkt uit het rapport van het onderzoek dat zij ook van plan zijn hun toekomstige intellectuele eigendom in het buitenland te registreren. Als gevolg van deze ontwikkelingen zullen bedrijven die niet in Israël zijn gevestigd aanzienlijk minder belastingen betalen, wat de inkomsten van de staat ernstig zou kunnen schaden.

De investeringen in Israëlische hightech bedroegen in het eerste kwartaal van 2023 slechts 1,7 miljard dollar, het laagste kwartaalcijfer sinds 2019. Verwacht wordt dat deze trend zich zal voortzetten, waardoor de investeringen in 2023 aanzienlijk lager zullen zijn dan in de afgelopen jaren. Hoewel de investeringen in de huidige periode wereldwijd lager zijn geweest, zijn er enkele lokale elementen die uniek zijn voor Israël die ook hebben bijgedragen aan deze daling, stelt het rapport.

Daarnaast is er een aanzienlijke daling van het aantal en het bereik van hightech investeringen, en is het aantal startende ondernemingen die elk jaar in Israël worden geopend afgenomen: het aantal nieuwe start-ups bereikte in 2015 met 1.386 een recordhoogte, en is sindsdien gedaald tot 728 in 2021 en naar schatting 630 in 2022.

“De bevindingen van de studie van de Israel Innovation Authority vereisen dat de regering snel actie onderneemt om de zorgwekkende trends die erin naar voren komen te keren,” zei minister van Innovatie, Wetenschap en Technologie Ofir Akunis. “Het feit dat de vertraging van de investeringen in menselijk kapitaal in hightech een internationale trend is en al een jaar aanhoudt, belet de ministeries van Financiën, Innovatie en Economie niet om maatregelen te nemen die hightech als juweel in de kroon van de Israëlische economie zullen behouden en versterken.”

Volgens het rapport is de belangrijkste stap die de regering kan zetten om de geconstateerde problemen te verminderen, het wegnemen van onzekerheid door de “Wet ter bevordering van een kennisintensieve industrie” aan te nemen, de sporen van de Innovatie-autoriteit bij te werken en uit te voeren, na te gaan of het regelgevingskader moet worden geactualiseerd, te beoordelen of de stimuli voor startende ondernemingen om intellectuele eigendom in Israël te registreren, moeten worden geactualiseerd, en de uitvoering van meerjarenprogramma’s van de overheid voor technologische infrastructuur te versnellen.

Dror Bin, CEO van de Israel Innovation Authority, verklaarde dat de in het rapport genoemde punten van zorg moeten worden aangepakt om de Israëlische hightechsector adequaat te beschermen tegen onzekerheid.

“We zitten nu midden in een wereldwijde crisis en het is nog te vroeg om te weten wanneer en hoe die zal eindigen. Daarbij komt nog een lokale crisis die voor extra onzekerheid heeft gezorgd,” zei hij. “Zelfs als de juridisch-justitiële crisis wordt opgelost, zal het tijd kosten om tot een oplossing te komen, en zelfs daarna zal het tijd kosten om weer vertrouwen bij de investeerders op te bouwen. Daarom moeten we efficiënt handelen en het nodige doen om de uitdagingen aan te gaan. In het licht van de cijfers die we hebben geanalyseerd, hebben we een aantal mogelijke acties aanbevolen die de regering zowel op korte als op middellange termijn kan overwegen om de ontstane onzekerheid het hoofd te bieden.”

____________________________________________________________________________________________________

Bronvermelding:
Datum:        01-05-2023
Auteur:        Zachy Hennessy
Beeld:          Coronavirus & Israeli Tech, photo credit: Jerusalem Post
Website:      jpost.com

________________________________________________________________________________________________

EN / NL/ עב