In Israël hebben wetenschappers en ondernemers de handen ineen geslagen om koeien minder methaangas te laten uitstoten. Methaan is een van de grote boosdoeners waar het gaat om de opwarming van de aarde. Ongeveer dertig procent ervan komt van koeien. Het Israëlische team wat nu methaan wordt, kunnen omzetten in melk, zodat de mensheid meer voeding en minder ziektes krijgt. Het nieuws geeft hoop aan al diegenen die zich inzetten om het broeikaseffect tegen te gaan. Op de klimaattop van Glasgow heeft de Europese Unie voor elkaar gekregen dat methaangas in de komende jaren gereduceerd gaat worden. In die zin kunnen de Israëli’s een grote klant vinden in Europa.

In de pens
“Samen zijn ze bezig met het verfijnen van een technologie die is ontworpen om de efficiëntie van de spijsvertering van een koe te verhogen door in te grijpen in het pensmicrobioom,” vertelt Sam Salman, voorzitter en CEO van Impact NRS, aan de Jerusalem Post. Samen met de Ben-Gurion Universiteit en het Volcani Centre sloeg zijn bedrijf de handen ineen. Ongeveer dertig procent van de methaanemissies is afkomstig van de ongeveer 1,5 miljard koeien die worden gebruikt om melk en vlees te produceren. Dat aantal kan omlaag, aldus Salman, door de microbiële zone in de pens van de koe te manipuleren. In plaats van meer gassen te produceren, zouden koeien meer melk kunnen produceren. Zo kunnen mensen meer voedsel en drinken krijgen. Ook veroorzaken methaangassen van koeien ziektes, met name in ontwikkelingslanden. Die cijfers kunnen dan ook omlaag.

Grote investering
Maar de belangrijkste drijfveer is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarvoor is tot dusver ongeveer vijftig miljoen dollar geïnvesteerd in onderzoek naar deze innovatie. “Een van de grootste bronnen van door de mens veroorzaakte broeikasgassen zijn koeien,” legt professor Itzik Mizrahi aan de krant uit. Hij is een ‘Impact NRS-consultant’ van de afdeling Life Sciences van Ben-Gurion Universiteit. Methaan is ook een van de krachtigste broeikasgassen: het is 25 tot 26 keer krachtiger dan koolstofdioxide. Het goede nieuws is volgens Mizrahi dat methaan slechts ongeveer tien jaar in de atmosfeer blijft. Dus als de hoeveelheid aan methaan wordt verminderd, kan dat een vrijwel onmiddellijk positief effect hebben op het omlaag krijgen van het broeikaseffect.

Europese inzet
Dat laatste heeft ook de Europese Unie (EU) al begrepen. Dit najaar dwong het Europarlement af dat methaangassen in de drastisch omlaag moeten in de Unie. Er stond een tienjarenplan voor, maar dat is verkort naar een vijfjarenplan. Ook werd het reduceren van methaan de inzet van de EU bij de klimaattop van Glasgow. Volgens velen is die top mislukt, maar een lichtpuntje was er toch zeker: de EU heeft samen met de VS circa 75 andere landen in de wereld meegekregen in het methaanplan. De deelnemende landen beloven de methaanuitstoot met dertig procent te verminderen in 2030 ten opzichte van tien jaar eerder.

Oplossing vinden
Critici zijn sceptisch, omdat er in het niet-bindende pact geen manier is om de toezeggingen af te dwingen. Australië, dat veel fossiele brandstoffen gebruikt, heeft zich niet bij het pact aangesloten. Grote methaan-uitstoters zoals Rusland, China en India doen eveneens niet mee. Mogelijk zullen ze later wel instappen. Hoe dan ook helpt de Israëlische uitvinding in het vinden naar een oplossing voor de methaan-uitdaging. Mizrahi benadrukt dat het geen doel is minder koeien te fokken, wat zowel een economische als een voedselvoorzieningsramp zou kunnen zijn. “Als je de economie niet negatief beïnvloedt, kun je de wereldwijde opinie leiden naar een milieuvriendelijkere toekomst.”


Bronvermelding:
Datum:        06-12-2021
Auteur:          Redactie
Beeld:          Pexels.com
Website:      Jonet.nl


 

 

EN / NL/ עב