De Schrift heeft veel te zeggen over het omgaan met tijden van crisis en de verspreiding van plagen en ziekten.

 

Bijbelgedeelten vinden steeds meer hun weg in het publieke gesprek nu Israël een tijd van nationale lockdown in is gegaan en de angst toeneemt voor de verspreiding van COVID-19 (coronavirus).

Het Heilige Land is geen onbekende voor epidemieën, plagen en nationale crises, en daarom heeft de Schrift veel te zeggen over hoe het volk in zulke tijden moeten handelen.

De volgende verzen zijn slechts een greep uit de verzen die in de afgelopen 48 uur op Israëlische nieuwssites of sociale-mediaplatforms zijn gespot of die in een informeel gesprek zijn gehoord:

Want deze keer zal Ik al Mijn plagen op uzelf,
op uw dienaren en op uw volk afzenden,
zodat u weet dat er op heel de aarde niemand is zoals Ik.
~ Exodus 9:14

Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen,
sluit uw deuren achter u.
Verberg u voor een klein ogenblik,
totdat de gramschap over is.
~ Jesaja 26:20

Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn.
Onrein is hij, hij moet afgezonderd wonen.
Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn.
~ Leviticus 13:46

Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt,
of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden,
of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend,
en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen,
in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken,
en zij zich bekeren van hun slechte wegen,
dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.
~ 2 Kronieken 7:13,14

Reinig de handen, zondaars…!
~ Jacobus 4:8

 

Massa online gebed
Vanwege de toenemende beperkingen op openbare bijeenkomsten hebben rabbijnen zich tot digitale streaming gewend als middel voor het gezamenlijk gebed in overeenstemming met enkele van de bovengenoemde verzen.

Eerder deze maand organiseerden de belangrijkste rabbijnen in de noordelijke stad Ts’fat (Safed) een livestream massagebed. Ook op woensdag organiseerden voormalig opperrabbijn Yisrael Meir Lau en IDF-chef Cantor Shai Abramson een massagebedsdienst online.

Beide evenementen konden live worden bekeken op YouTube en via apps door Israëli’s die de wens hadden eraan deel te nemen.

Messias-belijdende Joden plannen massagebed
Tegelijk werd er ook op woensdag een bericht verstuurd naar alle lokale Messiaanse gelovigen, dat ze waren uitgenodigd om van 19.00 uur tot 20.00 uur deel te nemen aan een tijd van gezamenlijk gebed tegen de verspreiding van het coronavirus.

Het bericht luidde:
“Gedurende deze tijd willen we gezamenlijk en eenparig bidden en onze stem verheffen tot de Heer, om Zijn hand uit te strekken om te genezen, en om wonderen en tekenen te ontketenen – in de naam van Yeshua de Messias.”

 

________________________________
Bronvermelding
Auteur: Ryan Jones
Datum: 20 maart 2020
website: www.israeltoday.co.il
_______________________________

EN / NL/ עב