De Israëli’s dansen van vreugde als het Meer van Galilea eindelijk wordt gevuld. Lange tijd is het kostbare waterpeil door het gebrek aan regen tot een gevaarlijke dieptepunt gedaald, waardoor het zoetwatermeer in een ellendig zoutwatermeer is veranderd.

Alleen al in de afgelopen week is het waterpeil 18 centimeter gestegen, waardoor het huidige niveau tot 210,04 meter onder de zeespiegel is gestegen. Dat betekent dat het waterniveau slechts 1,24 meter onder de rode lijn, de volledige capaciteit, ligt. Wanneer dat niveau is bereikt, zal de dam aan de zuidpunt bij Degania, die sinds 1995 gesloten is, worden geopend om het water door de Jordaan weg te laten stromen, door de hele Jordaanvallei, en de Dode Zee aan te vullen. En vergeet niet, de Kinneret is het laagste zoetwatermeer op aarde en het op één na laagste waterbekken ter wereld, na de Dode Zee.

Wat is de juiste naam voor het Meer van Galilea?
Zoals vele plaatsen in Israël heeft het Kinneret meer vele namen die door de geschiedenis heen werden gebruikt, meestal afhankelijk van wie er in die tijd in het gebied leefde. Hier is een lijst zodat u niet verdwaald raakt bij het zoeken naar het meer, die met elke van deze namen kan worden, vermeld zelfs op verkeersborden langs de snelwegen.

Zee van Kinneret
De moderne naam in het Hebreeuws, Kinneret, komt van de Hebreeuwse Bijbel in Numeri 34:11 en Jozua 13:27. De meest gangbare reden voor deze naam is de vorm van het meer, dat eruit ziet als een harp of lier (kinor), breed en afgerond op het noordelijke deel en smaller op het zuidelijke deel. Er was in de Bronstijd en de IJzertijd een belangrijke stad, Kinneret, vlakbij het meer, maar niemand weet zeker wat het eerst kwam, de stad of de zee.

Meer van Gennesaret
Alle schrijvers van het Oude en Nieuwe Testament noemen de Kinneret een ‘zee’, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. Alleen Lukas noemt het ‘het meer van Gennesaret’ (Lukas 5:1), overgenomen uit het Griekse Gennēsaret, waar in het Hebreeuws Chinnereth, of ‘harp’ (kinor) staat. Wat rondgaat, komt rond!

Zee van Ginosar
Flavius Josephus en de Babylonische Talmoed noemen de ‘Zee van Ginosar’, naar de kleine vruchtbare vlakte van Ginosar die aan de westkant van de zee ligt, net ten noorden van Tiberius. Ginosar is slechts een andere lokale versie van het gehelleniseerde Gennesaret, of ‘Kinneret’.

Zee van Galilea, Zee van Tiberias, Meer van Tiberias
Deze termen worden vaker gebruikt in de moderne Bijbelvertalingen, maar komen ook in de oudheid voor. In het Griekse Nieuwe Testament wordt ‘Zee van Galilea’ gebruikt in het Evangelie van Matteüs 4:18; 15:29, en Marcus 1:16; 7:31. In het Evangelie van Johannes lezen we ‘het Meer van Galilea, dat is de zee van Tiberias’ (6:1), waar Jesjoea (Jezus) op het water heeft gelopen. Zelfs toen al hadden reizigers instructies nodig om op de juiste plaats te komen! De zee van Tiberias is ook de naam die in Romeinse teksten en in de Jeruzalemse Talmoed wordt genoemd, wat in het Arabisch wordt vertaald in ‘het meer van Tiberias’.

Het prachtige landschap van Kinneret (Foto: Maor Kinsbursky/Flash90).

Kusten die verder zien
Er is iets magisch aan de Kinneret, dat mensen uit de hele wereld heeft geïnspireerd om de aangename oevers te bezoeken. Israëli’s houden van de Kinneret, niet alleen omdat het hun belangrijkste bron van zoet water is in een droog en kaal land. Zelfs de Messias Yeshua koos ervoor om het grootste deel van zijn tijd en bediening langs de kusten door te brengen.

De meestal honende Mark Twain, die in 1867 op zijn paard Galilea bezocht, was diep geroerd door de betekenis van de Kinneret. In zijn beroemde ‘Innocents Abroad’ schrijft hij:
‘In het sterrenlicht heeft Galilea geen andere grenzen dan het brede kompas van de hemel, en is het een theater dat bijeenkomt voor grote gebeurtenissen; dat bijeenkomt voor de geboorte van een religie die een wereld kan redden; en dat bijeenkomt voor de statige Persoon die is aangesteld om op zijn podium te staan en zijn hoge decreten te proclameren’.

‘Maar in het zonlicht zegt men: Is het voor de daden die achttien eeuwen geleden werden verricht en de woorden die werden gesproken in dit kleine gebied van rotsen en zand, dat de klokken luiden tot op de afgelegen eilanden van de zee en ver en breed over de continenten die de omtrek van de grote aardbol omspannen?’


Bronvermelding
Datum:       13-02-2020
Auteur:       David Lazarus
Beeld:        David Cohen/Flash90
Website:     http://www.israeltoday.nl/


 

EN / NL/ עב