Toen het in juni leek of het coronavirus achter de rug was, ging Israël weer open voor buitenlandse toeristen. Maar al enkele weken later werd het luchtruim weer gesloten, omdat de Covid-19 besmettingscijfers snel stegen na de komst van de Delta-variant.

Deskundigen geloven nu dat de Israëlische vacci­natie­campagne, samen met het inenten van kinderen van 12 jaar en ouder, de situatie voldoende heeft gestabili­seerd om opnieuw te proberen het toerisme te hervatten.

Het volgende bericht werd ons toegezonden door Lydia Weitzman, pers­voorlichter van het Israëlische Ministerie van Toerisme:

‘Het Israëlische ministerie van Toerisme zal vanaf 19 september zijn toeristisch proef­program­ma weer opstarten, waarbij geor­ga­ni­seerde toeristische groepen van 5 tot 30 toeristen uit ‘groene, gele en oranje’ landen Israël mogen bezoeken. Er is geen limiet aan het aantal groepen buiten­landse toeristen die in Israël worden toegelaten als onder­deel van dit pro­gramma.

‘Buitenlandse toeristen moeten een bewijs over­leggen van een tweede door het Israëlische ministerie van Volks­gezond­heid erkende vaccinatie binnen de laatste zes maanden of de ontvangst van een derde vaccinatie om in aanmerking te komen voor toegang tot Israël. De toeristen zullen ook een negatieve PCR-test moeten voorleggen, die tot 72 uur voor aankomst werd afge­nomen, en zullen bij aankomst op de lucht­haven Ben Goerion een serolo­gische test ondergaan.

‘Het proefprogramma, dat in mei 2021 werd gestart om een veilige, gecontro­leerde optie te bieden om buiten­landse toeristen Israël te laten bezoeken, wordt als een succes beschouwd. Meer dan 2.000 toeristen kwamen Israël binnen, voor­namelijk uit de VS en Europa, en onder de groepen werd niet één Corona-geval vast­ge­steld. Gehoopt wordt dat in de nabije toekomst indivi­duele toeristen Israël zullen worden binnen­gelaten, afhankelijk van de sterfte­cijfers in Israël en in de rest van de wereld.’


Bronvermelding:
Datum:        09-09-2021
Auteur:        Redactie Israel Today
Beeld:          Moshe Shan/Flash90
Website:      israeltoday.nl


 

EN / NL/ עב