Terwijl de Negev steeds meer een Bedoe­ïenen ‘Wild West’ wordt, en de Staats­controleur een vernie­tigend rapport indiendet over de sociale situatie van de Bedoe­ienen­bevol­king, noemt Time Magazine het een van de beste plaatsen om dit jaar te bezoeken

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op 8 augustus 2021, maar is opnieuw zeer relevant geworden in het licht van het huidige conflict over de Negev.

De Negev-woestijn stond centraal in de visie van David Ben-Goerion voor de moderne weder­geboorte van Israël, in die mate zelfs dat hij persoon­lijk het voor­beeld gaf door tot aan zijn dood in een piep­klein dorpje in het hart van de woestenij te wonen.

Tientallen jaren later wordt de Israëlische regering er nu van beschuldigd dat zij het zuiden de rug heeft toege­keerd en in feite de controle over de Negev heeft verloren.

Staatscontroleur Matanyahu Englman diende begin augustus 2021 een vernie­tigend rapport in bij de Knesset over de nijpende econo­mische, infra­structu­rele en veilig­heids­situatie van de grote Bedoe­ïenen­bevolking die in de uitgestrekte bijbelse wildernis woont.

‘De bedoeïenenbevolking in de Negev is de armste van Israël en heeft te lijden onder een gebrek aan infra­structuur en kwaliteits­onderwijs. Zij kent een hoge graad van belasting­ontduiking, polygamie, omkoperij en vandalisme en diefstal gericht op zowel burgerlijke als militaire eigen­dommen,’ schreef Englman.

Hij benadrukte, dat ‘de Israëlische regering verant­woor­de­lijk is voor de verbetering van het bestuur in de Negev’. Maar al jaren zijn klachten over een gebrek aan politie die geleid heeft tot een soort ‘Wilde Westen’ in de door Bedoeïenen gedomi­neerde gebieden, aan dove­mans­oren gericht.

Canabiskas verborgen in een droge rivierbedding.

Israel Today schreef eerder dit jaar en sprak met plaatselijke bewoners in de Negev over de wette­loos­heid. In het bijzonder hebben we onthuld hoe sommige criminele Bedoe­ïenen­bendes enorme marihuana­kwekerijen hebben gebouwd in het hart van trainingsgebieden van het Israëlische leger.

Englman waarschuwde, dat er een nog ernstiger probleem is. In de Negev bevinden zich enkele zeer gevoelige inlich­tingen­faciliteiten van de IDF, die regel­matig door de Bedoe­ïenen worden geïnfil­treerd. De gestolen uitrusting en het vand­alisme is één ding, maar er is bezorgd­heid dat ze ook informatie verzamelen voor Israëls vijanden.


Bronvermelding:
Datum:        13-01-2022
Auteur:        Redactie Israel Today
Beeld:        Hadas Parush/Flash90
Website:      israeltoday.nl


 

EN / NL/ עב